Waterschade

Lekkage na een flinke regenbui? Lekkende waterleidingen of een aquarium dat breekt? Waterschade komt meestal onvoorzien, maar kan voor flink wat kosten zorgen. In de meeste gevallen krijg je de schade vergoed.

Met een inboedelverzekering en/of opstalverzekering ben je verzekerd tegen waterschade. Soms kun je deze samen afsluiten – onder de naam ‘woonhuisverzekering’. Als je een huurwoning hebt, dan is alleen de inboedelverzekering nodig. Heb je een huis gekocht? Dan is het slim beide verzekeringen af te sluiten. De opstalverzekering vergoedt namelijk schade aan je huis.

Wat is gedekt?

De meeste inboedel- en opstalverzekeringen dekken:

  • schade door regenwater dat via het dak je huis is binnengekomen;
  • waterschade door een gesprongen leiding;
  • waterschade door een gebroken aquarium of een kapot waterbed.

Sommige uitgebreidere verzekeringen dekken ook schade door water dat via de begane grond is binnengestroomd, de kosten voor het opsporen van leidingbreuken of de kosten leidingen te herstellen bij vorstschade. De verzekeraar verwacht van jou dat de schade niet te danken is aan achterstallig onderhoud aan je woning of omdat je bijvoorbeeld een raam open hebt laten staan tijdens een harde regenbui. De schade wordt alleen vergoed als die onverwachts kwam.

Schade voorkomen

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan herstellen. Op de informatiepagina over noodweer lees je hoe je waterschade door noodweer, zoals extreme neerslag, zoveel mogelijk kan voorkomen. Ook kunnen lekkende waterleidingen in de woning voor veel schade zorgen. Het is daarom belangrijk dat waterleidingen in je woning door een professional worden aangelegd, gecontroleerd en onderhouden. Ook kan je zelf eenvoudige maatregelen nemen om schade door lekkende waterleidingen te voorkomen.

Overstroming

Ook schade door overstromingen is meestal niet gedekt door de inboedel- en opstalverzekering, terwijl het risico op overstroming reëel is. Eens in de zoveel tijd komt het namelijk voor dat er schade is door overstromingen. Denk aan het overstromen van de Maas in 1993, 2003 en 2012 of de dijkdoorbraak in Wilnis in 2003. De mogelijkheden om dit risico te verzekeren, zijn zeer beperkt. Ook zijn de premies hoog, terwijl de dekking beperkt is. Het Verbond van Verzekeraars pleit daarom voor een collectieve regeling; een regeling die voor iedereen geldt. Het Verbond heeft hiervoor in 2013 een voorstel gedaan: een verplichte collectieve dekking op bestaande inboedel- en opstalverzekeringen. De Autoriteit Consument en Markt heeft dit voorstel echter afgewezen. Meer weten? Lees dan het persbericht dat hierover verscheen.