Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan je kind(eren) na je overlijden. De uitkering stopt vaak op 18- of 21-jarige leeftijd en loopt vaak door als je kind studeert of arbeidsongeschikt is (tot bijvoorbeeld 27-jarige leeftijd).

Let op

  • Wanneer beide ouders overleden zijn, verdubbelt het wezenpensioen per kind meestal.