Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan je kind(eren) na je overlijden. De uitkering stopt vaak op 18- of 21-jarige leeftijd. Zit je kind nog op school of studeert hij? dan loopt de uitkering door tot de maximale leeftijd van 27 jaar.

Let op

  • De uitkering van het wezenpensioen is voor ten hoogste voor vijf kinderen per gezin. Bestaat een gezin uit meer kinderen dan wordt het pensioen evenredig verdeeld.
  • Wanneer beide ouders overleden zijn, verdubbelt het wezenpensioen per kind meestal.