WGA-hiaatverzekering

Als je gedeeltelijk niet kunt werken, dan heb je, na twee jaar (104 weken) ziek te zijn geweest, mogelijk recht op een WGA-uitkering. Die uitkering vervangt deels je oude inkomen. Maar de uitkering is wel lager dan je oorspronkelijke salaris. Je kunt er dus flink op achteruitgaan. Als je een WGA-hiaatverzekering hebt afgesloten, loop je dat risico niet. Je krijgt dan een aanvulling op de uitkering.

Kenmerken

Als je maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent, krijg je een WGA-uitkering. Dat is geregeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Er zijn verschillende soorten WGA-uitkeringen. Soms wordt je inkomen met die uitkering flink lager. Bij de WGA-vervolguitkering bijvoorbeeld. Die uitkering is een percentage van het minimumloon. De uitkering houdt geen rekening met het loon dat je eerder verdiende. Grote kans dus, dat je inkomen flink daalt. Daarom kan een WGA-hiaatverzekering nuttig zijn. Die verzekering vult de WGA-vervolguitkering aan.

Let op

  • Er zijn verschillende verzekeringsdekkingen mogelijk. Sommige verzekeringen keren bijvoorbeeld een vast verzekerd bedrag uit. Anderen vullen je inkomen aan tot een bepaald percentage.
  • De premie die je betaalt is een percentage van het verzekerd bedrag of loon. De premie hangt onder andere af van je leeftijd bij aanvang, je beroep en de afgesproken eindleeftijd.
  • De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
  • Overweeg je deze verzekering af te sluiten? Overleg dan eerst met je werkgever. Vaak kun je deze verzekering namelijk collectief afsluiten via je werk. Dat is meestal goedkoper.