WGA-hiaatverzekering

Ben je twee jaar (104 weken) ziek en kun je hierdoor niet of maar gedeeltelijk werken? Dan heb je mogelijk recht op een WGA-uitkering. Die uitkering vervangt deels je oude inkomen, maar is wel lager dan je oorspronkelijke salaris. Je kunt er dus flink op achteruitgaan. Als je een WGA-hiaatverzekering hebt afgesloten, loop je dat risico niet. Je krijgt dan een aanvulling op de uitkering.

Het kan iedereen overkomendat hij of zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. Denk daarom vooraf al goed na of je het risico van een fors inkomensverlies kunt dragen, of dat deze verzekering voor jou nuttig zou zijn.

Kenmerken

Of je in jouw situatie een WGA-uitkering krijgt is geregeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Er zijn  soorten WGA-uitkeringen. Soms wordt je inkomen met die uitkering flink lager. Bij de WGA-vervolguitkering bijvoorbeeld, want die uitkering is een percentage van het minimumloon. De uitkering houdt geen rekening met het loon dat je eerder verdiende. Grote kans dus, dat je inkomen flink daalt. Daarom kan een WGA-hiaatverzekering nuttig zijn. Die verzekering vult de WGA-vervolguitkering aan.

Let op bij het afsluiten van een WGA-hiaatverzekering

  • Er zijn verschillen tussen de diverse WGA-hiaatverzekeringen. Sommige verzekeringen keren bijvoorbeeld een vast verzekerd bedrag uit. Anderen vullen je inkomen aan tot een bepaald percentage.
  • De premie die je betaalt is een percentage van het verzekerd bedrag of loon. De hoogte van de premie hangt onder andere af van je leeftijd bij aanvang, je beroep en de afgesproken eindleeftijd.
  • De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
  • Overweeg je deze verzekering af te sluiten? Overleg dan eerst met je werkgever. Vaak kun je deze verzekering namelijk collectief afsluiten via je werk. Dat is meestal goedkoper.