WIA-aanvullingsverzekeringen

Stel je ontvangt een WIA-uitkering omdat je gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent. Dat is een aanvulling op je inkomen. De uitkering is alleen nooit een volledige vervanging van je inkomen. Waarschijnlijk ga je erop achteruit. Om dat te voorkomen kun je een verzekering afsluiten.

Kenmerken

Een WIA-aanvullingsverzekering is bedoeld voor mensen die minder dan 35 procent of meer dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn. Voor beide groepen is er een aparte verzekering:

  • WIA-bodemverzekering, bedoeld voor mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Je werkgever zoekt dan samen met jou naar een andere functie. Met die nieuwe functie verdien je mogelijk minder. De WIA-bodemverzekering vergoedt dan een aantal jaren het verschil tussen je oude en nieuwe loon.
  • WIA-excedentverzekering, bedoeld voor mensen die voor 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt zijn. De uitkering die je dan krijgt is 75 procent van je laatstverdiende loon. En er is een maximaal jaarloon afgesproken. Verdien je nu meer dan dat bedrag? Dan is dat extra inkomen niet verzekerd. Dat kan met de WIA-excedentverzekering.

Let op

  • De premie die je betaalt is een percentage van het verzekerd bedrag of loon. De premie hangt onder meer af van je leeftijd bij het afsluiten en de afgesproken eindleeftijd. Ook je beroep speelt een rol.
  • Overweeg je een WIA-aanvullingsverzekering? Overleg eerst met je werkgever. Vaak kun je de verzekering via een collectief contract afsluiten. Je betaalt dan minder premie.
  • De WIA is een ingewikkelde wet met veel verschillende regelingen. Laat je dus goed informeren door een adviseur of verzekeraar.
  • Ben je meer dan 35 procent arbeidsgeschikt, maar minder dan 80 procent? Ook dan kan het gebeuren dat je inkomen lager is dan voorheen. Daarvoor kun je een WGA-hiaatverzekering [link naar trefwoord] afsluiten.