Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor je zorgverzekering. Bijvoorbeeld omdat je zelf niet voldoende verdient. De hoogte van de toeslag hangt af van hoeveel je verdient.

Kenmerken

Zorgtoeslag kun je aanvragen op de speciale website van de Belastingdienst. Dat hoef je maar één keer te doen. Daarna ontvang je de toeslag elk jaar vanzelf weer.

Voor wie en waarom?

Zorgtoeslag is bedoeld voor iedereen met een inkomen dat te laag is om de zorgverzekering te kunnen betalen. De andere voorwaarden:

  • Je bent ouder dan achtten jaar.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning.
  • Je heb een Nederlandse zorgverzekering.
  • Je hebt een inkomen dat niet hoger is dan € 29.562 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van € 37.885. Beide bedragen gelden voor 2019.
  • Je vermogen bedraagt niet meer dan € 114.776 (alleenstaanden) of € 145.136 gezamenlijk (voor partners). Beide bedragen gelden voor 2019.

Woon je samen? Dan vraag je samen met je partner de toeslag aan. De Belastingdienst noemt je partner dan ook je ‘toeslagpartner’. Maar ook je fiscale partner kan je toeslagpartner zijn. De kenmerken van een toeslagpartner:

  • Jullie hebben in een jaar minimaal zes maanden achter elkaar een gezamenlijk huishouden.
  • Jullie staan in die periode ingeschreven op hetzelfde adres.
  • Jullie zijn allebei meerderjarig. Is je zoon of dochter je toeslagpartner? Dan is de voorwaarde dat jullie aan het begin van het jaar allebei ouder zijn dan 27 jaar.
  • Jullie hebben elkaar aangewezen als fiscale partner en doen samen aangifte inkomstenbelasting.