Diefstal van e-bikes fors gestegen

Het aantal aangiften van e-bikediefstallen is in 2020 met 37 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal is er vorig jaar 18.032 keer in ons land aangifte gedaan van diefstal van een e-bike. Dat blijkt uit de aangiftecijfers 2020 die de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) heeft vergeleken met die van 2019.

Opmerkelijk in de cijfers is dat er in het tweede kwartaal van 2020 een kleine ‘dip’ zat in het aantal aangiften. “Wij noemen dat het zogenoemde COVID-effect”, vertelt S.A.F.E.-voorzitter Jeroen Snijders Blok. Hij noemt het daarnaast opmerkelijk dat de stijging bij e-bikediefstal afwijkt van de landelijke trend. “Diefstallen en inbraken dalen al jaren. Dat bleek vorige week ook weer toen het aantal autodiefstallen bekend werd gemaakt.”

Stijging aantal aangiften van E-bikediefstal in 2020 (t.o.v. 2019):
1e kwartaal + 39%
2e kwartaal + 13%
3e kwartaal + 53%
4e kwartaal + 39%
Gemiddeld over 2020: + 37%

E-bike populairder dan scooter
Snijders Blok maakt zich zorgen over de populariteit van de e-bikediefstal. “De verkoop van dure fietsen blijft stijgen, maar daarmee kennelijk ook de aantrekkingskracht voor georganiseerde bendes. Busjes vol e-bikes verdwijnen naar Oost-Europa. Zeker als je de e-bikes afzet tegen de diefstallen van scooters en snorfietsen zie je hoe populair de e-bike nu is. Bij scooters en snorfietsen is het aantal aangiften juist gedaald met zes procent.”

Aangiftebereidheid
Ook als wordt gekeken naar de bakfietsen en de gewone fietsen (inclusief vouw- en andere bijzondere fietsen), laat 2020 een wisselend beeld zien. Zo is het aantal aangiften van bakfietsen met een kwart gestegen (van 809 in 2019 naar 1.000 in 2020), terwijl het aantal aangiften van gewone fietsendiefstal fiks is gedaald. “Van zo’n 54.000 naar 44.000 (-18,5 procent), maar eerlijk gezegd is die dalende trend al veel langer aan de gang”, benadrukt Snijders Blok. “De bereidheid om aangifte te doen van fietsdiefstal neemt al jaren af.”

Topje van de ijsberg
Hij spreekt van het welbekende “topje van de ijsberg” en verwacht dat het daadwerkelijke aantal fietsdiefstallen zeker zeven keer hoger zal zijn. “Uit het onderzoek Fietsdiefstal in Nederland, dat Bureau Beke in het najaar van 2020 publiceerde, blijkt dat nog slechts veertien procent aangifte doet. En dat percentage bestaat dan ook nog eens grotendeels uit aangiften van e-bikediefstal, omdat die vaker zijn verzekerd en de verzekeraar meestal een aangifte eist.”

Preventie loont
Beke berekende in datzelfde onderzoek ook dat de jaarlijkse schade van fietsdiefstal inmiddels is opgelopen tot 600 miljoen euro. Reden voor SAFE om te pleiten voor diverse maatregelen. “Naast een pakket maatregelen voor de bestrijding van (georganiseerde) fietsdiefstal, kan een e-biker zelf ook veel doen”, meent Snijders Blok. “Uit de cijfers blijkt namelijk ook dat maar liefst tachtig procent van de fietsen die is uitgerust met een track & trace-systeem wordt teruggevonden. Daarnaast is een tweede (ART-goedgekeurd) slot noodzakelijk, zodat je de fiets ergens aan vast kunt zetten. En wij raden altijd aan om de fiets zoveel mogelijk achter slot en grendel te stallen. Zeker als je in een binnenstad woont. Helaas hebben we de noodzaak daarvan onlangs weer kunnen zien.”