Directe Schadeafhandeling voor particuliere personenauto’s een feit

In juli 2021 starten verzekeraars met het afhandelen van de materiële schade aan personenauto’s van hun eigen WA-verzekerde klanten, waarbij de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig waarvan de bestuurder aansprakelijk is.

Deze vorm van schade wordt straks sneller en eenvoudiger afgehandeld, omdat je per 1 juli 2021 je schade niet meer hoeft te verhalen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij, maar deze direct bij je eigen verzekeraar kunt melden. De schade wordt vervolgens door verzekeraars onderling verhaald.

Voordelen
Het indienen van een claim kost de je straks minder tijd, omdat niet meer uitgezocht hoeft te worden wie de aansprakelijke verzekeraar is. Ook hoef je niet zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij. Verzekeraars streven met de invoering van directe schadeafhandeling naar een hogere klanttevredenheid en een sneller afhandelingsproces. Daarnaast kunnen zij de klant laten profiteren van dienstverlening die er nu alleen voor eigen all risk verzekerden is. Zo kunnen klanten bijvoorbeeld hun voertuig via het netwerk van de verzekeraar laten herstellen, zodat ze verzekerd zijn van een kwalitatief goed herstel.

Steun ANWB
Bij schade meldt je je nu al praktisch altijd bij je eigen, vertrouwde, verzekeraar. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inboedel- en opstalverzekering, maar ook voor de all risk-dekking van de autoverzekering.
Uit onderzoek is gebleken dat consumenten ook WA-schades liever met de eigen verzekeraar afhandelen. Consumentenorganisatie ANWB ondersteunt het initiatief, de nieuwe afhandeling sluit volgens hen goed aan bij de verwachting van de consument om bij de eigen verzekeraar de schade te melden.
De verzekeraar waar je bewust voor hebt gekozen, helpt je bij de schadeafwikkeling. Extra waarde wordt volgens de ANWB ook gecreëerd door het feit dat als je de voorkeur hebt voor de huidige route van het zelf aansprakelijk stellen van de tegenpartij, deze keuzemogelijkheid blijft bestaan.

Je blijft dus de vrijheid behouden om de schade zelf bij de aansprakelijke verzekeraar te claimen. Daarbij kun je, net als nu, je laten bijstaan. Heb je een verzekering via een adviseur afgesloten, dan kun je net als nu terecht bij deze adviseur.

Goedkeuring ACM
De Autoriteit Consument en Markt juichte de invoering van directe schadeafhandeling eerder al toe. Dit was een belangrijke stap op weg naar directe schadeafhandeling.