Duidelijkheid over affectieschade

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met invoering van de wet Affectieschade. Deze wet zorgt voor meer duidelijkheid voor nabestaanden en naasten van slachtoffers van bijvoorbeeld een verkeersongeluk, bedrijfsongeval of een geweldsmisdrijf.

Met de wet, die op 1 januari 2019 ingaat, krijgen naasten en nabestaanden meer duidelijkheid over de vergoeding van affectieschade. En ze kunnen zich, als er sprake is van een misdrijf, voegen in het strafproces. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet het gaan om een gebeurtenis waarvoor iemand anders aansprakelijk is.

Vaste bedragen

In de wet zijn genormeerde bedragen opgenomen voor echtgenoten, kinderen, ouders en andere nauwe persoonlijke relaties. Het gaat daarbij om vaste bedragen die variëren van 12.500 euro tot 20.000 en worden uitgekeerd bij ernstig/blijvend letsel of na overlijden.

Erkenning

Het Verbond van Verzekeraars staat helemaal achter de wet en noemt met name de duidelijkheid van groot belang. “Natuurlijk is er geen enkele vergoeding die het leed kan verzachten, maar met deze wet worden langdurige discussies voorkomen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat erkenning en genoegdoening nabestaanden en naasten helpen bij de verwerking van hun verdriet.”