Eén op drie ervaart verkeersoverlast

Een derde (31%) van de Nederlanders ervaart veel verkeersoverlast in de buurt. Ruim één op de vijf personen zegt veel last te hebben van te hard rijden. Ook het parkeerprobleem zorgt voor onvrede. Dat blijkt uit de meest recente Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Top 3 verkeersoverlast
1 Te hard rijden (22%)
2 Parkeerproblemen door fout parkeren en drukte (17%)
3 Agressief gedrag in het verkeer (6%)

Drukte zorgt voor meer overlast
In de sterk stedelijke gebieden van ons land is de verkeersoverlast hoger dan in de niet stedelijke gebieden. Ruim 35% van de stedelingen ervaart deze vorm van overlast, tegenover 25% van de mensen in het buitengebied.

Net als in voorgaande jaren staat ook in 2017 de verkeersoverlast op nummer één. Gevolgd door fysieke overlast zoals hondenpoep, rommel op straat en vernield straatmeubilair. Van sociale overlast zoals hangjongeren, openbaar dronkenschap en drugsgebruik is het minst sprake.

Over de Veiligheidsmonitor
In de Veiligheidsmonitor beschrijft het CBS de ontwikkeling van de sociale (on)veiligheid in Nederland. Dit gebeurt aan de hand van kerncijfers over de leefbaarheid van de woonbuurt, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap van criminaliteit – waaronder ook cybercrime –, het oordeel over de politie en preventiegedrag. De Veiligheidsmonitor komt in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand.