Feestdagen onverminderd populair bij inbrekers

De ingezette daling van het aantal claims naar aanleiding van een woninginbraak is in 2019 gestagneerd, met een kleine afname van 0,7 procent ten opzichte van 2018. Feestdagen zoals kerst, oud en nieuw en Koningsdag blijven populair bij het dievengilde.

Uit claims bij verzekeraars blijkt het risico op een inbraak tijdens de feestdagen ruim 50 procent hoger ligt dan op een gemiddelde ‘normale’ dag, aldus de Risicomonitor Woninginbraken 2020 van het Verbond van Verzekeraars. Over de afgelopen vier jaar noteerden verzekeraars jaarlijks gemiddeld 2048 claims tijdens feestdagen.

Verzekeraars zien in 2019 een lichte daling in het aantal claims op de inboedel- en opstalverzekering van particulieren naar aanleiding van inbraak. “Maar de piek tijdens de feestdagen blijft, dat baart ons zorgen”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. Een mogelijke verklaring voor de dalende trend in de afgelopen jaren is dat consumenten zich meer bewust zijn van het inbraakrisico en betere preventiemaatregelen nemen. Ook de politie en gemeenten hebben de laatste jaren meer ingezet op de aanpak van de inbraakproblematiek. “Omgerekend ontvangen verzekeraars tijdens de feestdagen de afgelopen vier jaar nog steeds gemiddeld 12 inbraakclaims per uur. Dat zijn 293 slachtoffers per dag met een traumatische ervaring. De inzet van politie en gemeenten op preventie, handhaving en opsporing blijft dan ook van groot belang. Het Verbond is benieuwd naar hoe de cijfers zich komend jaar zullen ontwikkelen, nu men massaal thuiswerkt en -blijft door COVID-19.”

Donkere maanden feest voor dieven
De jaarlijkse Risicomonitor Woninginbraken toont aan dat het aantal inbraakclaims in de maand december veruit het hoogst is. Met een gemiddelde van 7121 claims in de afgelopen vier jaar steekt dat aantal schril af tegen de ‘veiligste’ maand juni waarin gemiddeld 4866 claims binnenkomen bij verzekeraars.

De jaarwisseling is veruit het populairst onder inbrekers. Het aantal inbraakclaims dat tijdens oud en nieuw binnenkomt ligt 90 procent hoger dan op een gemiddelde dag. De afgelopen vier jaar noteerden verzekeraars jaarlijks gemiddeld 694 claims rond de jaarwisseling. In 2019 lag dat aantal hoger en werd er 751 keer een inbraakclaim gemeld. Tijdens de kerstdagen ontvangen verzekeraars gemiddeld ongeveer 80 procent meer claims over woninginbraken als op een gemiddelde dag. In 2019 werden bij verzekeraars 838 inbraakclaims gemeld, dat is 42 stuks minder dan in 2018.

Koningsdag en carnaval
Ook Koningsdag is geliefd onder dieven. In 2019 stond de teller die dag op 245 claims, in 2019 ligt dit hoger dan het gemiddeld aantal claims van 215 over de afgelopen vier jaar. Bovendien blijkt carnaval niet alleen een feest te zijn voor de prins en zijn gevolg, maar ook voor inbrekers, omdat carnavalsvierders in die periode veel van huis zijn. In Limburg en Brabant is er sprake van ongeveer een verdubbeling van inbraakclaims tijdens carnaval in vergelijking met een niet-feestdag.

Provincies
Het aantal inbraakclaims daalde in 2019 ten opzichte van 2018 in de provincie Limburg het sterkst met 13,9 procent. In Gelderland zagen we de grootste toename (7,5 procent). Het hoogste aantal claims (100,2 per 10.000 huishoudens), vindt in 2019 echter plaats in Flevoland.

Preventietips
Om inbraak te voorkomen zijn er een aantal dingen die je zelf kunt doen, bekijk deze preventietips op: