Fraude bij herstellen autoschade groot probleem

Bij meer dan tien procent van de reparaties aan auto’s is sprake van fraude. Dat blijkt uit een grote steekproef van het Verbond van Verzekeraars. Onacceptabel volgens het Verbond van Verzekeraars. Zij roept de autoschadeherstelbranche dan ook op maatregelen te nemen.

De steekproef is uitgevoerd door acht autoverzekeraars onder regie van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond. Uit het onderzoek blijkt dat de echte herstelkosten gemiddeld ruim achttien procent lager zijn dan kosten op basis waarvan wordt vergoed. Er zijn zelfs uitschieters tot boven de vijftig procent.

Soort fraude

Experts ontdekten dat niet-gebruikte onderdelen in rekening worden gebracht en werkzaamheden niet of beperkt worden uitgevoerd. Ook bleek spuitwerk regelmatig niet of nauwelijks gedaan te zijn. Autobezitters zijn hier de dupe van. Hun auto wordt minder waard en zij rijden in een slecht of anders hersteld voertuig de garage uit. Dit kan een gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren. Indirect leidt fraude bovendien tot hogere verzekeringspremies. Verzekeraars vragen de schadeherstelbranche om dit probleem heel serieus te nemen. De eerste gesprekken die het Verbond heeft gevoerd waren positief. De autoverzekeraars nemen naar aanleiding van het onderzoek extra maatregelen, onder andere door strenger te controleren op gerepareerde auto’s. Ook wordt overwogen om de autobezitter een kopie van de oorspronkelijke berekening mee te geven. Zo kunnen zij zelf ook fouten signaleren en zo nodig aan de bel trekken.