Houtbouw is hot: duurzaam, milieuvriendelijk én verzekerbaar

Houtbouw is in opkomst. Het is minder belastend voor het milieu en een stuk duurzamer dan ‘gewone’ bouw. Maar wat is houtbouw? Welke risico’s kleven eraan? Margreet de Korte, Product Manager Brand & Technische Verzekeringen bij Nationale-Nederlanden, legt het uit.

Allereerst is het belangrijk om te omschrijven wat houtbouw precies is. De Korte: “Met name in de woningbouw wordt steeds vaker uitgeweken naar houtbouw, dat meestal uit skeletbouw bestaat. Bij grote projecten, waaronder sporthallen of appartementengebouwen, wordt meestal gebruikgemaakt van massieve houtbouw. Dat is nog in ontwikkeling, maar wij verwachten dat ook dat zal groeien.” De productmanager geeft aan dat houtbouw ook veel duurzamer is dan gewone bouw met staal en beton. “De duurzaamheid is één van de grote voordelen van houtbouw. Hout houdt CO2 vast. Er kan zelfs sprake zijn van een win-winsituatie als er voor elke boom die wordt gebruikt, een nieuwe wordt geplant. Bovendien heeft hout meerdere levens. Als een gebouw wordt afgebroken, kan het hout worden hergebruikt. Voor een ander gebouw of voor meubels. Daarnaast zijn er nog enkele praktische voordelen. Je hebt bijvoorbeeld minder zware kranen en gereedschap nodig. Ook dat is weer minder belastend voor het milieu en voor de omgeving. Houtbouw groeit nu al en wij verwachten dat die groei verder zal toenemen. Op dit moment is zo’n twee tot drie procent van alle nieuwbouw van hout. Dat was in 2017 nog maar 0,2 procent. Bovendien wil de gemeente Amsterdam vanaf 2025 dat twintig procent van alle nieuwe huizen uit houtbouw bestaat. Dat is een fikse groei.”

Verzekeraars ontdekken houtbouw
Volgens De Korte vinden verzekeraars het belangrijk om de opkomende bouwtrend te volgen. “Verzekeraars zien dat houtbouw groeit en vinden het belangrijk om die ontwikkeling te volgen. Houtbouw is nog tamelijk onbekend, zeker als het gaat om grote gebouwen. In Amsterdam staat een houten hotel en in Rotterdam een houten appartementencomplex, maar dat zijn nog uitzonderingen. In 2020 stonden in ons land 220 gebouwen die hoger zijn dan zeventig meter. Slechts één daarvan was van hout. We moeten de kennis dus nog opbouwen. Liefst sector breed. We willen begrijpen wat houtbouw is, wat het kan en welke risico’s eraan kleven.”

Brand- en waterschade
Over risico’s gesproken. Het grootste risico voor houten huizen is en blijft brand. “De schade is in de meeste gevallen hoger dan bij traditionele bouw. Dat heeft vooral te maken met de reiniging en de geurschade na een brand. De stank blijft hangen in de kieren en gaten, waardoor houten gebouwen eerder total loss worden verklaard. Min of meer hetzelfde geldt voor waterschade. Hout neemt water makkelijk in zich op, waardoor het kan splijten, verkleuren en schimmelen. Andere risico’s als storm, bliksem en inbraak verschillen niet veel met die van traditionele bouw.”

Verzekeringen
Houten woningen kunnen volgens De Korte tot slot prima worden verzekerd. “Houten huizen worden ook al heel lang gebouwd. Bij grote projecten wordt er per project gekeken of en hoe het kan worden verzekerd. Elke verzekeraar heeft zijn eigen acceptatiebeleid en zijn eigen grenzen. Check dus vooral voor je een houten huis wil bouwen of kopen bij verzekeraars welke beleid zij hanteren.”