Speciale regelingen voor huizenbezitters

Speciale regelingen voor huizenbezitters

De hypotheekrente die je betaalt, is vaak aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Daardoor is het inkomen waarover je belasting moet betalen lager. Hoeveel je hiermee bespaart, hangt af van je inkomen, maar aantrekkelijk is het wel. Je belastingvoordeel kon oplopen tot 52 procent. Dit percentage wordt vanaf 2014 afgebouwd met een half procent per jaar. In 2019 is dat 49 procent. Belangrijk hierbij is dat het alleen geldt als je de hypotheek hebt afgesloten om een huis te kopen of te verbouwen. Voor een hypotheek voor je tweede huis of voor het kopen van een auto geldt dat niet. Heb je een hypotheek na 31 december 2012 afgesloten, dan krijg je alleen hypotheekrenteaftrek als de hypotheek annuïtair in maximaal 360 maanden wordt afgelost.

 

Nationale Hypotheek Garantie

Als je een hypotheek afsluit, kun je ook een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen. Als terugbetalen niet lukt, dan staat een speciaal fonds garant voor het terugbetalen aan de bank. Dit is het Waarborgfonds Eigen Woning. Er zijn wel grenzen aan: het huis mag bijvoorbeeld een maximaal bedrag kosten. Ook hangt het af van je inkomen. Voordeel van de NHG is dat je een lagere hypotheekrente betaalt. Die korting kan oplopen tot 0,7 procent. Wel moet je bij het afsluiten van je hypotheek betalen voor de NHG, maar onder meer door het rentevoordeel heb je dat gemiddeld in een jaar terugverdiend. Lees meer op een speciale website over de Nationale Hypotheek Garantie.

Starterslening

De starterslening is bedoeld om makkelijker een eigen woning te kopen. Vaak kun je namelijk alleen een hypotheek afsluiten voor de koopsom van het huis. Maar er komen ook nog kosten voor de aankoop bij. Die kun je betalen dankzij deze lening. De lening is een initiatief van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN).

Of je de lening kunt aanvragen, hangt af van de gemeente waarin je woont. Andere voorwaarde is dat je een hypotheek moet afsluiten met NHG. De starterslening heeft altijd dezelfde looptijd als je hypotheek, maximaal dertig jaar. Je gaat pas rente en aflossing betalen na het derde jaar als je inkomen voldoende is gestegen. Is dat niet zo, dan kun je een hertoetsing aanvragen.

Bijleenregeling

Verkoop je je huis en koop je een duurdere woning, dan investeer je eerst de opbrengst van je vorige woning in de nieuw woning. Voor het resterende bedrag sluit je een nieuwe hypotheek af. Alleen over die nieuwe hypotheek mag je de hypotheekrente aftrekken van de belasting.

Bijvoorbeeld:

Je verkoopt je woning voor 200.000 euro. Je hypotheek was 150.000 euro dus je hebt 50.000 over. Je nieuwe woning kost 300.000 euro. Volgens de bijleenregeling mag je dan alleen over de 250.000 euro hypotheekrente aftrekken (300.000 – 50.000). Kijk voor meer informatie over de bijleenregeling op de website van de Belastingdienst.