Wat betekenen de nieuwe regels voor mij?

Wat betekenen de nieuwe regels voor mij?

Het Nederlandse pensioenstelsel is vanaf 1 juli 2023 aangepast zodat het beter aansluit op de arbeidsmarkt. Ook wordt het persoonlijker, flexibeler en beter uitlegbaar. Bestaande sterke punten blijven behouden, zoals het collectief beleggen en samen delen van risico’s.

Nu de nieuwe regels zijn ingegaan, is er nog tijd om alle huidige pensioenregelingen aan te passen. Vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders hebben tot 1 januari 2028 de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe regels. Tussen 1 juli 2023 en 1 januari 2028 zal jouw werkgever een moment kiezen om over te stappen op de nieuwe pensioenregels. Jouw werkgever zal je daarover verder informeren. Aan het pensioen dat je voor die tijd hebt opgebouwd en het pensioen dat al is ingegaan verandert niets.

De belangrijkste verandering is dat straks iedereen die pensioen opbouwt dit gaat doen in een premieregeling. In een premieregeling staat vast hoeveel geld (premie) de werknemer en werkgever inleggen. Op www.onsnieuwepensioen.nl kan je meer informatie vinden over de nieuwe regels.