Levenloos geboren kinderen

Levenloos geboren kinderen

Een vreselijk onderwerp waar je liever niet over nadenkt. Helaas toch de realiteit voor sommige ouders: een levenloos geboren kindje. Op het moment dat dit gebeurt, komt er van alles op je af als ouders: een ware hel. Het is logisch dat je de behoefte hebt om je kindje een waardig afscheid te geven. Maar valt dit altijd onder de uitvaartverzekering? Wij leggen het een en ander uit.

De 24-wekengrens

Als een kindje na 24 weken zwangerschap levenloos wordt geboren of na de geboorte komt te overlijden, hebben de ouders volgens de Wet op de Lijkbezorging de plicht om het kindje te begraven of te cremeren. Deze plicht geldt niet voor een kindje dat voor die 24 weken zwangerschap levenloos wordt geboren.

Vroeger hanteerden de meeste uitvaartverzekeraars deze 24-wekengrens. Maar tegenwoordig zijn de uitvaartverzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars het erover eens dat dit voorschrift niet meer bij deze tijd past. Het stellen van een grens voor het moment waarop een levenloos kindje wel of niet onder de werking van de uitvaartverzekering valt, wordt namelijk als zeer pijnlijk ervaren. Daarom hanteren uitvaartverzekeraars deze grens niet meer.

Uitgangspunt

Sinds 2013 is het uitgangspunt dat kinderen die levenloos worden geboren of na de geboorte overlijden altijd onder de werking van de uitvaartverzekering vallen. Als de zwangerschap korter dan twintig weken heeft geduurd, hanteren verzekeraars soms een aangepaste vorm van vergoeding of dienstverlening. De ervaring leert namelijk dat bij levenloos geboren kinderen de uitvaartbehoefte van de ouders doorgaans mede afhankelijk is van de duur van de zwangerschap.

Verzekeraars kunnen zelf bepalen welke vorm van vergoeding zij aanbieden. Informeer daarom bij je verzekeraar wat de mogelijkheden zijn.