Samenwonen, waar moet je op letten?

Samenwonen, waar moet je op letten?

Ben je niet getrouwd, maar deel je wel een huis, dan moet je goede afspraken maken. Wat je precies moet regelen, hangt af van de manier waarop je samenwoont: met of zonder een samenlevingscontract.

Zonder samenlevingscontract

In een samenlevingscontract maak je afspraken over wat van jullie samen is en wat niet. Woon je zonder zo’n contract, dan staat hierover dus niks op papier. Let dan op het volgende:

  • Bezittingen; alles wat jullie bezitten of verdienen blijft gescheiden. De situatie is dus niet anders dan voordat je samenwoonde.
  • Schulden; dat geldt ook voor schulden. Heeft de een schulden, dan is de ander daarvoor niet aansprakelijk. Komt er een deurwaarder aan te pas, dan kan hij geen spullen van die ander in beslag nemen.
  • Partnerpensioen; je komt niet altijd in aanmerking voor partnerpensioen, dat is afhankelijk van je pensioenregeling.
  • Samen iets kopen; koop je samen iets, en zet je dat op jullie beide namen? Dan is dat wel gezamenlijk eigendom.

Met samenlevingscontract

Omdat de wetgever niets geregeld heeft voor ongehuwd samenwonenden kun je een samenlevingscontract sluiten. Hierin maak je afspraken over verdeling van kosten en inkomen. En over woonrechten of wat je doet bij overlijden van de ander. Wat nog meer belangrijk is:

  • Testament; als jou iets overkomt, wil je dat je partner goed verzorgd achterblijft. Daar kun je voor zorgen door een testament op te stellen. Het is verstandig dat via een notaris te regelen.
  • Erven; met een samenlevingscontract én een testament regel je dat je van elkaar kunt erven.
  • Pensioen; een samenlevingscontract laat zien dat jullie een langlopende relatie hebben. Daarmee is het contract voor een pensioenuitvoerder vaak voldoende bewijs om partnerpensioen uit te keren.

Ben je getrouwd, dan kun je een deel van je pensioen gebruiken voor het nabestaandenpensioen. Dat krijgt je partner als jij overlijdt. De meeste pensioenregelingen kennen voor dat doe look een partnerpensioen. Daarvoor moet je wel aan bepaalde eisen voldoen. Deze verschillen per regeling. Vaak moet je kunnen aantonen dat je duurzaam samenwoont. Dat kan met de trouwakte of een samenlevingscontract. Ga je trouwen of samenwonen, geef dat dan altijd door aan je pensioenverzekeraar of pensioenfonds.

Nee, niet altijd. Als je per verzekering de goedkoopste zoekt ben je soms voordeliger uit dan een pakket met korting. Tegelijk is goedkoop natuurlijk niet altijd de beste keuze. Bovendien hebben verzekeraars de pakketten vaak zo samengesteld dat de kans op dubbele dekking klein is. Ook betaal je maandelijks of jaarlijks alle verzekeringen in één keer en heb je een overzicht van al je verzekeringen.