Scheiden

Het ging al langer niet zo lekker tussen Fernando en Margot. “Maar ja, je gaat niet zomaar uit elkaar. We zijn al zo lang samen”, vertelt Fernando. “Daar komt bij dat we twee kinderen hebben. We hebben daarom nog van alles geprobeerd: gesprekken met een professional en een time-out.” Toch hebben ze besloten te scheiden.

Het gezin gaat door een moeilijke periode. “Hoewel we allebei weten dat scheiden beter is, blijft het vervelend. En dan moet je ook nog zo ontzettend veel regelen.” Een kleine greep uit de vragen waarvoor ze staan: wie krijgt welke spullen? Wie blijft er in het koophuis wonen? Kan diegene dat wel betalen? En hoe gaan we het met de kinderen regelen?

Papierwinkel

“Deze vragen gaan vooral nog over wie wat wil en hoe we het zouden kunnen doen, maar dan volgt ook nog een hele papierwinkel.” Fernando doelt onder meer op de gevolgen die de scheiding heeft voor het pensioen en de verzekeringen. “Er komt heel wat meer bij kijken dan alleen je gevoel …”

Een verzekeraar kijkt maar naar één ding: wie is de begunstigde op de polis? Als dat je kinderen zijn, is er geen probleem. Probeer uiteraard wel goede afspraken te maken over betaling van de premie.

Ja, als je hebt meebetaald, dan heb je ook waarde in de verzekering opgebouwd. Die waarde is van jou. Het andere deel is van je ex-partner. Net als de inboedel kun je ook de verzekering verdelen. Dat kan op twee manieren:

  • Bepaal de afkoopwaarde van de verzekering. Dit is het bedrag dat je krijgt als je de verzekering stopzet. Die waarde verdeel je in verhouding met de premies die jullie hebben betaald.
  • Je neemt de premievrije waarde als uitgangspunt voor de verdeling. Dit is de hoogte van je verzekerde kapitaal als je geen premie meer inlegt, maar de verzekering wel laat bestaan. De verzekeraar belegt dan meestal nog met dat bedrag. Daardoor wordt het eindbedrag meestal hoger. Ook hoef je geen afkoopkosten te betalen.

Er zijn ook andere constructies mogelijk. Als je daar meer over wilt weten, kun je contact opnemen met je verzekeraar of tussenpersoon.