Gevolgen voor de verzekering

Gevolgen voor de verzekering

Als je al lang bij elkaar bent of als je samen een huis hebt gekocht, heb je ook samen verzekeringen afgesloten. Je scheiding heeft dus ook gevolgen voor die verzekeringen. Hoe en wat verschilt per type verzekering.

Levensverzekeringen

De kans is groot dat jullie verschillende levensverzekeringen hebben afgesloten. Als je een kapitaalverzekering voor de hypotheek of een lijfrenteverzekering als aanvulling op het pensioen hebt, moet je deze verdelen. Dat kan op twee manieren:

  • Je kunt ze in tweeën knippen
  • Je kunt de ene verzekering aan de ene toewijzen, en de andere aan de ander.

Het is belangrijk hier goed advies over te vragen. Voor levensverzekeringen gelden namelijk vaak speciale fiscale regelingen. Daardoor kun je niet zomaar wijzigingen doorvoeren.

Schadeverzekeringen

Verzekeringen voor schade aan huis of auto kun je meestal gemakkelijker aanpassen. Soms hoef je zelfs alleen de naam te veranderen. Let wel op:

  • Het verzekerde bedrag, bijvoorbeeld bij de inboedelverzekering. Als je alleen woont, is de kans groot dat de waarde van je spullen lager is.
  • Verzekeringen voor het gezin, bijvoorbeeld de rechtsbijstandsverzekering of de aansprakelijkheidsverzekering. Woon je na de scheiding alleen, dan hoef je die alleen nog voor jezelf af te sluiten.
  • Auto en no-claim. Als de verzekering op naam van je partner stond, maar jij houdt de auto, dan kun je niet zomaar de no-claimkorting overnemen. Dit is de korting die je partner kreeg omdat hij jaren zonder schade auto reed. Overleg dit met je adviseur of verzekeraar.

Zorgverzekering

Als je apart gaat leven, moet je ook een aparte zorgverzekering hebben. Geef je scheiding dus ook door aan de zorgverzekeraar. De kinderen blijven meeverzekerd op de polis van degene die de zorg over hen heeft. Het is verstandig te kijken naar de aanvullende verzekering die jullie hadden. Was die bijvoorbeeld afgesloten omdat je ex-partner veel zorg nodig heeft, dan kun je nu voor jezelf een goedkopere variant kiezen.

Een verzekeraar kijkt maar naar één ding: wie is de begunstigde op de polis? Als dat je kinderen zijn, is er geen probleem. Probeer uiteraard wel goede afspraken te maken over betaling van de premie.

Ja, als je hebt meebetaald, dan heb je ook waarde in de verzekering opgebouwd. Die waarde is van jou. Het andere deel is van je ex-partner. Net als de inboedel kun je ook de verzekering verdelen. Dat kan op twee manieren:

  • Bepaal de afkoopwaarde van de verzekering. Dit is het bedrag dat je krijgt als je de verzekering stopzet. Die waarde verdeel je in verhouding met de premies die jullie hebben betaald.
  • Je neemt de premievrije waarde als uitgangspunt voor de verdeling. Dit is de hoogte van je verzekerde kapitaal als je geen premie meer inlegt, maar de verzekering wel laat bestaan. De verzekeraar belegt dan meestal nog met dat bedrag. Daardoor wordt het eindbedrag meestal hoger. Ook hoef je geen afkoopkosten te betalen.

Er zijn ook andere constructies mogelijk. Als je daar meer over wilt weten, kun je contact opnemen met je verzekeraar of tussenpersoon.