Gevolgen voor pensioen

Gevolgen voor pensioen

Gaan jullie uit elkaar, dan heeft dat gevolgen voor de pensioenopbouw. Dat geldt zowel voor het ouderdoms- als het partnerpensioen.

Ouderdomspensioen

Als jullie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap ouderdomspensioen hebben opgebouwd, wordt dat gelijk over jullie verdeeld. Het is belangrijk op tijd aan te geven bij de verzekeraar of pensioenuitvoerder dat je bent gescheiden. Doe je dat binnen twee jaar, dan ontvang je jouw deel van het pensioen rechtstreeks van de verzekeraar of pensioenuitvoerder. Anders moet je het zelf bij je ex-partner halen. De verdeling is via de wet geregeld, maar je kunt daarvan afwijken.

Partnerpensioen

In de meeste pensioenregelingen is ook sprake van een partnerpensioen. Dit is een uitkering voor je partner als jij overlijdt. Er zijn twee soorten partnerpensioen: ‘op opbouwbasis’ en ‘op risicobasis’. Dit onderscheid is belangrijk als je uit elkaar gaat. Bij een partnerpensioen op opbouwbasis heb je namelijk ook na de scheiding recht op partnerpensioen. Dit noemen we ook wel ‘bijzonder partnerpensioen’. Bij het partnerpensioen op risicobasis heb je dit recht niet.

Een verzekeraar kijkt maar naar één ding: wie is de begunstigde op de polis? Als dat je kinderen zijn, is er geen probleem. Probeer uiteraard wel goede afspraken te maken over betaling van de premie.

Ja, als je hebt meebetaald, dan heb je ook waarde in de verzekering opgebouwd. Die waarde is van jou. Het andere deel is van je ex-partner. Net als de inboedel kun je ook de verzekering verdelen. Dat kan op twee manieren:

  • Bepaal de afkoopwaarde van de verzekering. Dit is het bedrag dat je krijgt als je de verzekering stopzet. Die waarde verdeel je in verhouding met de premies die jullie hebben betaald.
  • Je neemt de premievrije waarde als uitgangspunt voor de verdeling. Dit is de hoogte van je verzekerde kapitaal als je geen premie meer inlegt, maar de verzekering wel laat bestaan. De verzekeraar belegt dan meestal nog met dat bedrag. Daardoor wordt het eindbedrag meestal hoger. Ook hoef je geen afkoopkosten te betalen.

Er zijn ook andere constructies mogelijk. Als je daar meer over wilt weten, kun je contact opnemen met je verzekeraar of tussenpersoon.