Wat doe je met de woning?

Wat doe je met de woning?

Heb je samen een koopwoning? Dan kunnen jullie het huis verkopen en de opbrengst of schuld verdelen. Ook kan een van jullie in het huis blijven wonen, maar dan moet je wat meer regelen.

Jij blijft in het huis wonen

Als jij in het huis blijft wonen, dan koop je je ex-partner uit. Dat betekent dat je de helft van de overwaarde van het huis aan hem of haar betaalt. Dat kan met je spaargeld of door maandelijks meer hypotheek te gaan betalen. Daarvoor moet je inkomen natuurlijk wel hoog genoeg zijn. Om dit te regelen moet je wel even langs de notaris en de geldverstrekker. Als je huis geen overwaarde heeft, dan moet je in het echtscheidingsconvenant regelen wat jullie met het huis gaan doen en wie wat aan wie betaalt. Dat gebeurt buiten de geldverstrekker om. Zodra jullie een afspraak hebben gemaakt – die ook mogelijk is – dan komt de geldverstrekker weer in beeld.

Je ex-partner blijf in het huis wonen

Blijft je ex-partner in het huis wonen, dan geeft deze vijftig procent van het eigenwoningforfait aan als inkomsten uit eigen woning. Die andere vijftig procent geeft hij aan als ontvangen alimentatie. Betaal jij als niet-bewoner de volledige hypotheekrente, dan:

  • Is vijftig procent aftrekbaar als hypotheekrente;
  • Moet je vijftig procent van het eigenwoningforfait aangeven. Dat kun je weer als betaalde alimentatie aftrekken van de belasting.

Deze mogelijkheid bestaat tot twee jaar na de scheiding. Daarna wordt het aandeel in de woning (onder aftrek van de hypotheekschuld) belast in box 3. Daarnaast mag je de betaalde hypotheekrente aftrekken.

Let op

– De manier waarop jullie de woning verdelen heeft gevolgen voor de belastingaangifte. Het is dus goed om eerst advies te vragen aan bijvoorbeeld een belastingadviseur.
– Wil een van jullie het huis overnemen, ga dan goed na of dat financieel mogelijk is. Vraag daarvoor advies bij een hypotheekadviseur of bank.

Een verzekeraar kijkt maar naar één ding: wie is de begunstigde op de polis? Als dat je kinderen zijn, is er geen probleem. Probeer uiteraard wel goede afspraken te maken over betaling van de premie.

Ja, als je hebt meebetaald, dan heb je ook waarde in de verzekering opgebouwd. Die waarde is van jou. Het andere deel is van je ex-partner. Net als de inboedel kun je ook de verzekering verdelen. Dat kan op twee manieren:

  • Bepaal de afkoopwaarde van de verzekering. Dit is het bedrag dat je krijgt als je de verzekering stopzet. Die waarde verdeel je in verhouding met de premies die jullie hebben betaald.
  • Je neemt de premievrije waarde als uitgangspunt voor de verdeling. Dit is de hoogte van je verzekerde kapitaal als je geen premie meer inlegt, maar de verzekering wel laat bestaan. De verzekeraar belegt dan meestal nog met dat bedrag. Daardoor wordt het eindbedrag meestal hoger. Ook hoef je geen afkoopkosten te betalen.

Er zijn ook andere constructies mogelijk. Als je daar meer over wilt weten, kun je contact opnemen met je verzekeraar of tussenpersoon.