Wetten en verzekeringen

Wetten en verzekeringen

Als je langdurig arbeidsongeschikt wordt verklaard, kom je in de WIA terecht, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Via die wet krijg je een uitkering. De WIA is een ingewikkelde wet, met veel verschillende regelingen. Die zijn onder te verdelen in twee categorieën:

 • Als je gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt bent.
 • Als je helemaal arbeidsongeschikt bent.

Wat regelt de WIA als ik gedeeltelijk kan werken?

Ben je na twee jaar ziekte voor 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt verklaard? Dan kun je een uitkering krijgen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Dat is geregeld in de WGA-regeling (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze uitkering vult je inkomen uit werk aan.

Wat regelt de WIA als ik helemaal niet meer kan werken?

Ben je na twee jaar ziekte volledig en langdurig arbeidsongeschikt verklaard? Dan kun je in aanmerking komen voor een IVA-uitkering (Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten). De IVA regelt een uitkering van 75 procent van je laatstverdiende loon.

Aanvullingen

Kom je in de WIA terecht, dan is het mogelijk dat je inkomen flink achteruitgaat. Om dat te voorkomen bestaat de WIA-aanvullingsverzekering. Ook de woonlastenverzekering kan je helpen om te voorkomen dat je in financiële problemen komt. Als je arbeidsongeschikt (of ongewild werkloos) raakt, ga je er in inkomen flink op achteruit. Maar de hypotheek moet natuurlijk wel betaald worden. Bij de woonlastenverzekering bepaal je zelf welk bedrag je wilt verzekeren, de termijn waarin je nog geen uitkering krijgt en hoe lang je de uitkering krijgt.

Let op

 • Valt je inkomen uit de WIA of IVA lager uit dan het sociaal minimum dat voor jou geldt? Dan kun je een toeslag aanvragen bij het UWV.
 • Is er nog een mogelijkheid dat je gezondheid verbetert? Dan kun je voor een deel weer arbeidsgeschikt verklaard worden. In dat geval val je onder de WIA-regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Ja. De zorgverzekeraar mag de premie jaarlijks verhogen. Daarover krijg je uiterlijk 15 november een brief.

Dan krijg je een aanmaning van je verzekeraar. Betaal je daarna nog niet? Dan kun je een incassobedrijf aan de deur verwachten. Ook kun je een boete krijgen voor iedere maand dat je niet betaalt. Die boete is 130 procent van je premie. Let op: als je een premieachterstand hebt, kun je de verzekering niet opzeggen.

Dat kan één keer per jaar. Je moet de verzekering dan voor 1 januari opzeggen en voor 1 februari een andere afsluiten. Doe je niets, dan loopt je verzekering gewoon door.

Dat hoeft niet, maar de meeste mensen doen dat wel. Kies je een andere verzekeraar, dan kan dat alleen bij wanbetaling of fraude voor gekke situaties zorgen. De verzekeraar kan de basisverzekering dan bijvoorbeeld opzeggen, maar de aanvullende niet. Die verzekeraar mag dan wel een andere premie vragen, vaak is deze hoger.

Kinderen tot achttien jaar zijn gratis verzekerd. Zij zijn wel verplicht een zorgverzekering te hebben, maar ze betalen daarvoor geen premie. Ook hebben zij geen verplicht eigen risico. In de meeste gevallen zijn de kinderen tot hun achttiende jaar op jouw polis meeverzekerd. Daarna moeten ze zelf een basisverzekering afsluiten.

Ook op de aanvullende verzekering zijn de kinderen meestal automatisch meeverzekerd. Meestal geldt dan wel de laagste dekking. Let daarom op of jouw verzekering ook aansluit bij de behoeften van je kinderen.

 • Als je ziek wordt door zwangerschap en/of bevalling.
 • Als je met zwangerschapsverlof gaat, stopt de Ziektewetuitkering en krijg je tijdelijk recht op een uitkering volgens de Wet arbeid en zorg.
 • Als je werkt als uitzendkracht.
 • Als je werkt als oproepkracht.
 • Als je arbeidscontract afloopt tijdens je ziekte.
 • Als je thuis werkt.
 • Als je een Werkloosheidswetuitkering (WW) ontvangt en ziek wordt.
 • Als je tijdelijk niet kunt werken, doordat je een orgaan doneert.
 • Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en ziek wordt.