Meer fraudes vastgesteld in 2015 dankzij goede samenwerking

Verzekeraars hebben in 2015 tien procent meer fraudedossiers gemeld bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Dit komt voornamelijk doordat verzekeraars en partijen, zoals de politie en het OM, steeds beter samenwerken.

Per maand werden er gemiddeld 309 fraudegevallen door verzekeraars gemeld. In bijna de helft van alle gevallen werd de fraude al tijdens de acceptatiefase van de verzekering ontdekt. Net zoals in 2014 hadden de meeste fraudeonderzoeken te maken met motorrijtuigen en brand. Het is wel opvallend dat er in 2015 flink meer onderzoeken hebben plaatsgevonden bij verzekeringen waarbij de financiele impact van fraude relatief hoog is. Denk hierbij aan hypotheken, levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheid.

Samenwerking

Het samenwerken tussen verzekeraars, de politie en het OM loont. Zo kwam een verzekeraar na een politietip erachter dat een mobiel niet gestolen bleek en dat inbraken niet hebben plaatsgevonden. Verder bleken twee sterfgevallen moord te zijn om verzekeringsuitkeringen te innen; de dader kon – uiteraard – fluiten naar zijn claims op de overlijdensrisicoverzekeringen van zijn slachtoffers en kreeg levenslang.

Top 10: aantal onderzoeken per branche

  1. Motorrijtuigen
  2. Brand
  3. Aansprakelijkheid
  4. Reis
  5. Zorg/ziektekosten
  6. Rechtsbijstand
  7. Arbeidsongeschiktheid
  8. Hypotheek
  9. Leven
  10. Ziekteverzuim