Meer schade door klimaatverandering

Door de klimaatverandering zal er meer schade ontstaan aan opstal- en inboedel. Als er geen maatregelen worden genomen, zal de schade als gevolg van (extreme) hagelbuien verdubbelen. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars zijn bezorgd op toenemende risico’s en zetten in op preventie om schade te beperken.

Het Verbond heeft de stijgende schadelast uitgerekend door verder te rekenen met de KNMI’14-klimaatscenario’s. Hierin schetst het KNMI hoe het klimaat in Nederland kan veranderen. Uit die berekening blijkt dat de neerslagschade in het meest gunstige scenario stijgt met 5 procent in 2085. In het meest ongunstige scenario is dat een stijging van 139 procent. Flink wat, zeker als je bedenkt dat de neerslagschade nu al ongeveer 90 miljoen euro per jaar is. Ook voor hagel geldt dat de schadelast flink kan toenemen: het KNMI verwacht in de warmste scenario’s minimaal een verdubbeling van het aantal extreme hagelbuien.

Wat kun je doen?

Regen kan op twee manieren voor schade zorgen: de intensiteit en de duur van de bui is van belang. Stel je voor dat je dakgoot vol ligt met bladeren. Bij wat miezer of een korte bui geen probleem, maar bij een heftige bui waarbij in korte tijd veel regen valt, kan de goot dat mogelijk niet aan. Goed onderhoud is dus belangrijk. Controleer de dakgoot en het dak regelmatig. Kan het water makkelijk weg? En zitten er geen zwakke plekken in? Controleer ook tijdens of zodra de bui begint of de ramen goed dicht zijn.

Verder kun je als bewoner of ondernemer niet veel doen. Het Verbond roept daarom ook gemeenten en waterschappen op maatregelen te nemen. Hoe is de afwatering geregeld? En de riolering? Zeker bij de herinrichting van een wijk of een heel nieuw bedrijventerrein kan daar al vanaf het begin rekening mee worden gehouden.

Lees meer

Meer weten over schade door storm en regen? En vooral: ontdekken wat je kunt doen om het te voorkomen? Bekijk de tips op VanAtotZekerheid.nl. Of lees meer over de berekening die het Verbond van Verzekeraars maakte.