Meeste brandclaims op platteland en in Vinex-wijken

Het aantal brandclaims is in de periode 2009-2013 met 11 procent gedaald. Ondanks die daling waren vorig jaar nog altijd 115.000 huishoudens de dupe van een kleine of grote brand in hun woning. Opvallend is de hogere kans op brand in Vinex-wijken: die ligt maar liefst 37 procent hoger dan in vergelijkbare stedelijke gebieden.

Dat is de conclusie van de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars heeft uitgebracht. Het Verbond heeft een analyse gemaakt van brandclaims die verzekeraars de afgelopen vijf jaar hebben geregistreerd. Hoewel het brandrisico is gedaald, ontstaat jaarlijks in één op de 65 woningen brandschade.

Grote verschillen

De monitor laat verschillen zien tussen provincies. Zo is in de provincies Overijssel (23,1), Limburg (20,5) en Noord-Brabant (18,4) is het brandrisico het grootst en in de provincies Noord-Holland (10,8) en Zuid-Holland (12,1) het laagst. Vermoedelijke oorzaak is dat het in dunner bevolkte gebieden langer duurt voor mensen een brand ontdekken en actie kunnen ondernemen.
Verder blijkt in onderzochte Vinex-wijken het percentage brandclaims liefst 37 procent hoger te liggen. Mogelijk is het late ontdekken ook hier de oorzaak. In Vinex-wijken wonen namelijk relatief veel tweeverdieners die veel van huis zijn. Vandalisme – bijvoorbeeld door zich vervelende en rondhangende jongeren – speelt mogelijk ook een rol. Ook zou het kunnen dat in deze wijken meer wordt geklust en er meer elektrische apparatuur aanwezig is – wat het brandrisico vergroot.

Defect apparaat vaak oorzaak brand

Oorzaken van brand zijn vuurwerk en gek genoeg ook water: door verzakkende (gas)leidingen en kabels of omvallende bomen kan brand ontstaan. Belangrijkste oorzaak is echter defect apparaat of verkeerd gebruik ervan. Het Verbond roept huishoudens op om elektrische apparaten niet onnodig aan te laten staan, niet te veel stekkers in een stekkerdoos te steken en stekkerdozen niet ‘door te lussen’
Meer weten? Lees het persbericht dat het Verbond hierover verstuurde. Ook kun je daar de Risicomonitor downloaden.