MoneyWays maakt jongeren financieel redzamer

Het lesprogramma MoneyWays zorgt ervoor dat jongeren makkelijker over hun geldzorgen praten, hun geld bewuster besteden en meer weten over verzekeren. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Samen met het Nibud heeft het instituut onderzocht of MoneyWays helpt om financiële stress te verminderen en de financiële redzaamheid van jongeren te versterken. Het onderzoek concludeert dat MoneyWays helpt bij het financieel redzamer maken van jongeren. De top 5 resultaten van het effect van de MoneyWays-lessen zijn:

  1. Jongeren praten makkelijker over geld én hun geldzorgen.
  2. Jongeren weten meer over verzekeren
  3. Jongeren besteden hun geld bewuster 
  4. Jongeren ervaren minder financiële stress
  5. Jongeren vragen eerder om hulp als zij financiële vragen hebben

Armoede en schulden

“Goed nieuws”, aldus de onderzoekers. Maar liefst een vijfde van de Nederlandse jongeren neemt namelijk grote risico’s als het op geld aankomt, met mogelijk armoede en schulden tot gevolg. Veel jongeren hebben geen zicht op hun inkomsten en uitgaven, en kunnen in de financiële problemen komen. Er wordt nog steeds te weinig over gepraat of pas als het (veel) te laat is. Geldzaken zijn nog altijd taboe, terwijl geld alle leefgebieden beïnvloedt; opleiding, wonen en (psychische) gezondheid. Als partner van Wijzer in geldzaken, zet ook de verzekeringsbranche zich in voor financiële educatie met onder andere de #Weekvanhetgeld en MoneyWays.

Verzekeren

Binnen MoneyWays is niet alleen aandacht voor de kennis en kunde over omgaan met geld, maar ook voor de sociaal-emotionele kant ervan, zoals groepsdruk, verleidingen en schaamte. Jonge rolmodellen – zogenoemde peer educators – delen in drie lessen hun persoonlijke ervaringen. Zo breken zij het gesprek open en verminderen de barrière om hulp te vragen.

Verzekeren is een integraal onderdeel van het lesmateriaal van MoneyWays. Ook dat is nodig, menen de onderzoekers, want er heerst nog veel onwetendheid over verzekeren onder jongeren.

Dit schooljaar staat MoneyWays in 1.000 klassen in heel Nederland. Zo wordt er met meer dan 20.000 jongeren uitgebreid over verzekeren gesproken. Meer lezen over MoneyWays?