Nieuw pensioenstelsel is een feit: wat verandert er nu precies en wat blijft hetzelfde?

De Wet Toekomst Pensioenen is officieel ingegaan. Maar wat betekent dit nu voor je pensioen? Gaat er veel veranderen of valt dat wel mee? En wat moet je zelf regelen? Een overzicht om op een goede manier je pensioen vorm te geven.

Dit blijft hetzelfde:

Je ontvangt vanaf je pensioenleeftijd AOW van de overheid. Als je in loondienst bent, blijf je pensioen opbouwen via de werkgever. Verder ontvang je nog steeds pensioen zolang je leeft. Na je overlijden, krijgt je partner vaak een pensioen, ook als je overlijdt voordat je met pensioen bent. Tevens blijf je meestal pensioen opbouwen als je arbeidsongeschikt raakt. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, zoals een vakbond of een ondernemingsraad, blijven samen afspraken maken over pensioenregelingen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die bij een pensioenfonds pensioen opbouwen.

Dit verandert er:

In het nieuwe pensioen worden afspraken gemaakt over hoeveel geld jijzelf en je werkgever inleggen voor je pensioen. Dit pensioen heet een premieregeling. Je bouwt als werknemer bij een premieregeling een persoonlijk pensioenvermogen op. Daar wordt maandelijks je pensioen uit betaald als je met pensioen bent. Er is vooraf geen belofte over de hoogte van deze pensioenuitkering. Wel kun je beter zien hoeveel geld jijzelf en je werkgever inleggen en hoe dit bedrag groeit. Ongeveer 1 miljoen mensen hadden al een premieregeling als pensioen. Misschien is dat bij jou ook het geval. Dat kunt je navragen bij je werkgever of pensioenuitvoerder.

Beweeglijker

Als het goed gaat met de economie, dan kan het pensioen dat je hebt opgebouwd via je werkgever  straks sneller stijgen. Maar dit pensioen kan ook dalen als het economisch slechter gaat. Het pensioen wordt dus beweeglijker. Het is de verwachting dat met de nieuwe regels de pensioenen vaker en eerder omhooggaan dan nu het geval is.

De bewegingen in het pensioen via je werkgever worden kleiner als je (bijna) met pensioen bent. Want hoe dichter je bij je pensioendatum komt, hoe preciezer je ziet op hoeveel geld je kunt rekenen. Elk jaar krijg je bericht over de verwachte hoogte van je pensioen.

Nabestaandenpensioen

Heb je recht op nabestaandenpensioen, dan zijn de regels straks voor iedereen hetzelfde. Daardoor is duidelijker waar de nabestaande op kan rekenen. Dit nabestaandenpensioen is op basis van het laatste loon. Het maakt hierbij niet uit hoeveel jaar je hebt gewerkt. Ben je werkloos geworden, dan bent je voor een uitloopperiode van drie maanden, of tijdens de WW-periode verzekerd van nabestaandenpensioen. Daarna niet meer.

 

Overgangsperiode
De Wet toekomst pensioenen is ingegaan per 1 juli 2023. Momenteel krijgen de werkgevers, de vakbonden en de uitvoerders van je pensioen de tijd om alles goed te regelen in de overgangsperiode. Uiterlijk 1 januari 2027 is het pensioen via je werkgever aangepast. Je ontvangt hierover informatie van je werkgever of van de uitvoerder van je pensioen. Dat kan bijvoorbeeld een pensioenfonds of verzekeraar zijn. Je ontvangt deze informatie zodra meer duidelijk is; dat kan nog een paar jaar duren.