Ontdekking verzekeringsfraude sterk gegroeid in 2019

Het aantal bewezen verzekeringsfraudes is in 2019 bijna verdubbeld. In 2019 ontdekten verzekeraars 22.376 fraudezaken, tegen 12.879 zaken in 2018. Hiermee voorkwamen verzekeraars dat een bedrag van 96 miljoen euro onterecht werd uitgekeerd aan fraudeurs. In 2018 ging het om 82 miljoen euro. Het vermelden van onwaarheden en het opzettelijk verzwijgen van informatie in de verzekeringsaanvraag waren de voornaamste oorzaken van verzekeringsfraude. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.

De financiële schade door verzekeringsfraude heeft invloed op de premies voor alle verzekerden in Nederland. Daarom willen verzekeraars de schadebedragen zo laag mogelijk houden. Voor het vijfde jaar op rij groeit het aantal ontdekkingen van verzekeringsfraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit. Hiermee voorkomen verzekeraars sterke premiestijgingen als gevolg van fraude.

Signalering
De groei van bewezen verzekeringsfraudes is het resultaat van intensieve samenwerking en kennisdeling tussen verzekeraars. Daarnaast gebruiken verzekeraars systemen die opvallende gegevens signaleren. Zo bekeken verzekeraars 51.839 mogelijke fraudesignalen in 2019, tegen 44.810 in 2018. Deze signalen gebruiken fraudeonderzoekers bij verzekeraars in hun afweging of zij een nader onderzoek starten. Het doel hiervan is om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van fraude.

Wanneer verzekeraars onomstotelijk fraude vaststellen nemen zij maatregelen tegen de pleger. Voor het merendeel van de fraudeplegers gaat het slechts om maatregelen binnen het eigen verzekeringsbedrijf. Bijvoorbeeld het niet accepteren van de aanvrager voor de verzekering of juist het beëindigen van de polis. Van één op de vijf bewezen fraudezaken nemen verzekeraars informatie over de fraudeur op in het sectorale waarschuwingssysteem. Ook kan door de verzekeraar aangifte worden gedaan bij de politie en brengt de verzekeraar de onderzoekskosten in rekening bij de fraudeur.

Om kwetsbaarheden goed in kaart te brengen bij verzekeringsmaatschappijen die het slachtoffer werden van verzekeringsfraude ontwikkelt het Verbond van Verzekeraars onder meer een evaluatiemodel. Ook het frequent delen van informatie over cybercrime maakt verzekeraars weerbaarder tegen deze geavanceerde vorm van criminaliteit.

CBV factsheet
Meer achtergrondinformatie is te vinden in de CBV factsheet 2020.