(Oudere) fietsers blijven kwetsbaar in het verkeer

De helft van het aantal verkeersslachtoffers is zestig jaar of ouder. In 2019 overleden 324 zestig-plussers (van de 661) in het verkeer. Bijna vijftig procent daarvan zat op de fiets. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Wim Bot van de Fietsersbond maakt zich zorgen.

Bot benadrukt dat het aantal fietsdoden weliswaar daalt in ons land, van 228 in 2018 naar 203 in 2019, maar over een langere periode veel minder hard dan het aantal verkeersdoden bij auto’s. “Bovendien is het aantal fietsslachtoffers in ons land al jaren vrij hoog en blijken vooral oudere fietsers erg kwetsbaar te zijn in het verkeer. Maar, eerlijk gezegd, vinden wij het aantal zwaargewonden nog zorgwekkender. Van de ongeveer 20.000 zwaargewonden die jaarlijks in het verkeer vallen, is het merendeel fietser en vaak ook een 60-plusser.”

Eenzijdige ongevallen
Volgens de Fietsersbond is er bij dergelijke ongelukken veelal sprake van eenzijdige ongevallen. Bot: “Denk aan mensen die vallen, omdat er een paaltje op het fietspad staat, een scheur in het wegdek zit of er geen glooiende, maar een rechte stoeprand staat waar ze tegenaan rijden. Ouderen zijn extra kwetsbaar in het verkeer, omdat zij veel meer en langer op de fiets zitten dan anderen, en sneller ernstig gewond raken. Zij komen dan ook verhoudingsgewijs veel vaker in het ziekenhuis terecht.”

Strategisch plan
De Fietsersbond is blij met het strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dat minister Cora van Nieuwenhuizen eind 2018 heeft gepresenteerd. Helemaal nu zij extra geld ter beschikking heeft gesteld, dat door de decentrale overheden moet worden verdubbeld. “Wij denken dat het vooral belangrijk is dat de fietsinfrastructuur ‘senior-proof’ wordt gemaakt. Dat betekent paaltjes weghalen, goed onderhoud plegen, zorgen voor rechte bermen en de stoepranden ‘vergevingsgezind maken’, zoals wij dat altijd noemen. Daarnaast pleiten wij ervoor om de snelheid van het autoverkeer in de bebouwde kom overal naar 30 kilometer te verlagen. Goed onderhoud is politiek gezien niet zo’n sexy onderwerp, maar er is wel veel winst te boeken.”