Q&A Terrorisme en verzekeren

Terrorisme is helaas een wereldwijd fenomeen. Dit nam een vlucht na de aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center in New York en later in Madrid en Londen. Maar helaas is het vandaag de dag ook een zeer actueel onderwerp. Terrorisme heeft veel grotere en ingrijpendere gevolgen dan eerder werd aangenomen. Omdat de verzekeringswereld en de overheid de bevolking zo goed mogelijk willen blijven beschermen tegen de (financiële) gevolgen van een eventuele aanslag, hebben verzekeraars in 2003 het initiatief genomen om de NHT op te richten. Maar wat is dit precies en hoe werkt het? Lees het hieronder in de Q&A.

Wat is de NHT?
NHT staat voor de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. De NHT werd in mei 2003 opgericht door het Verbond van Verzekeraars. Ruim 180 verzekeringsmaatschappijen nemen deel aan de NHT. De kans is dus groot dat jouw verzekeraar deelneemt.

Welke verzekeraars zijn lid van NHT?
Een lijst van alle verzekeraars die deelnemen staat op de website van de NHT. Als jouw verzekeraar niet op die lijst staat, betekent dat dus dat de verzekeraar niet is aangesloten bij de NHT. Dat betekent dat die verzekeraar geen gebruik kan maken van de voordelen van de NHT. Controleer in dat geval goed je polisvoorwaarden.

Wat doet de NHT?
Terrorisme is heel lastig te verzekeren. Dit komt omdat de omvang van de schade vaak zo enorm is, dat een verzekeraar dit niet alleen kan dragen. De NHT biedt een zogenaamde herverzekeringsdekking aan deelnemende verzekeraars in het geval van een terreuraanslag. Maar: je hebt nooit direct contact met de NHT. Zij werken namelijk achter de schermen. Het contact verloopt met de verzekeraar.

Wat wordt verstaan onder terrorisme en kwaadwillige besmetting?
Terrorisme: gewelddadige handelingen en/of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks aanslagen, waarbij aannemelijk is dat er gehandeld is om bepaalde politieke, religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. Resultaat daarvan is letsel/aantasting van de gezondheid, de dood of schade aan zaken. Kwaadwillige besmetting: het verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen, wat leidt tot aantasting van de gezondheid of zelfs de dood. Aannemelijk is dat dit gedaan is om bepaalde politieke, religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

Is mijn schade gedekt?
Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van je eigen verzekeraar. Schade die ontstaat door een terroristische aanslag is op vrijwel alle verzekeringspolissen gedekt. Wel kunnen er speciale voorwaarden gelden of kan de schade-uitkering gelimiteerd zijn. Dit kun je nalezen in de polisvoorwaarden of vragen aan je verzekeringsadviseur.

Is schade door terrorismedreiging of een valse bommelding ook gedekt? Als er alleen een terrorismedreiging is en dus geen directe (materiële) schade, bieden de meeste verzekeringen geen dekking. Uitzonderingen zijn reis- en annuleringsverzekeringen. Die bieden vaak wel dekking als jouw (geplande) reis of vakantie wordt vertraagd of afgebroken. Lees hiervoor de polisvoorwaarden of informeer bij jouw verzekeringsadviseur.

Ik lees dat de NHT alleen Nederlandse schades dekt. Wat betekent dat?
Klopt, de NHT geldt alleen voor Nederlandse risico’s. Wat Nederlandse risico’s precies zijn, is afhankelijk van het soort verzekering. Een uitleg:

  • Onroerend goed: als de verzekering betrekking heeft op onroerend goed, dan moet dit onroerend goed in Nederland zijn.
  • Voer- en vaartuigen: als de verzekering betrekking heeft op voer- en vaartuigen moet dit voer- of vaartuig in Nederland geregistreerd zijn.
  • Schade tijdens vakantie: als de verzekering een schadeverzekering is die betrekking heeft op risico’s tijdens een reis/vakantie:
    – De reisverzekering heeft een duur korter dan 4 maanden en de verzekering is in Nederland afgesloten (bepalend is de plaats waar de verzekering tot stand komt).
    – De reisverzekering heeft een duur van 4 maanden of langer, maar dan moet de verzekeringnemer wel een verblijfplaats in Nederland hebben (bepalend is de gewone verblijfplaats van de verzekeringnemer).
  • Andere soorten schade: in het geval van andere soorten schadeverzekeringen, maar ook leven- en natura-uitvaartverzekeringen, moet de verzekeringnemer in Nederland wonen. Als het gaat om een bedrijf, moet de vestiging zich in Nederland bevinden.

Hoe wordt schade afgehandeld?
De procedure in het geval van terreuraanslag is in het Protocol afwikkeling claims NHT vastgelegd.

Is er een maximum verzekerd bedrag?
Ja. De NHT werkt met het solidariteitsprincipe: de deelnemende verzekeraars verdelen de kosten. Door die samenwerking is er 1 miljard euro per jaar beschikbaar. Hogere uitkeringen zijn mogelijk, maar dat kan dan niet op de NHT worden verhaald.