Schade door Airbnb-huurder niet standaard verzekerd

Je woning, die je via Airbnb hebt verhuurd, is als een totale bende achtergelaten. Dit overkwam Stephan. De schoonmaakster legde de ravage vast en het filmpje werd een hit. De vraag of je in dit geval kunt rekenen op een schadevergoeding van de verzekeraar komt dan naar boven. Het antwoord is nee.

Bij schade door een huurder (via Airbnb) zal de verzekeraar niet automatisch uitkeren, want niet bij alle inboedelverzekeringen is schade bij verhuur standaard verzekerd. “Er valt genoeg voor te zeggen dat verzekeraars niet standaard een soort ‘Airbnb-dekking’ in hun polissen hebben opgenomen, omdat het om een heel ander risico gaat. Airbnb-huurders kunnen tenslotte heel anders omgaan met huisraad dan de bewoners zelf, die er baat bij hebben dat alles heel blijft “ aldus een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond adviseert dan ook om eerst de polisvoorwaarden na te kijken voordat je gaat verhuren. De woordvoerder geeft aan dat verhuurders zich vooraf even moeten verdiepen in de dekking van de inboedel- en opstalverzekering. “Je gaat toch al allerlei dingen regelen, zoals het maken van goede foto’s en het plaatsen van een advertentie. Dan kun je ook even je verzekering checken.”