Schaderegeling getroffen ondernemers avondklokrellen van start

Vanaf morgen kunnen onverzekerde en onderverzekerde ondernemers die getroffen zijn door de avondklokrellen een aanvraag bij de overheid indienen voor door hen geleden schade ten gevolge van de avondklokrellen. Verzekeraars hebben inmiddels het overgrote deel van de schade afgewikkeld en uitgekeerd aan hun klanten.

De per 1 april geopende regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand en/of hun goederen, voorraad of inventaris. Het merendeel van de ondernemers is gelukkig goed verzekerd voor de geleden schade. Gedupeerde ondernemers konden zich daarom in de eerste plaats melden bij de eigen verzekeraar. Als er vervolgens nog schade resteert die niet op een andere manier wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op de regeling. Onverzekerde of onderverzekerde ondernemers die schade leden door de rellen kunnen aanspraak maken op de regeling.

Avondklokrellen en schaderegeling
Eind januari vonden er in diverse steden rellen plaats naar aanleiding van het invoeren van de avondklok, met als gevolg ernstige schade aan voornamelijk winkels en publieke eigendommen. Het kabinet besloot kort na de rellen, in nauw overleg met het VNO-NCW, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars, om gedupeerde winkeliers tegemoet te komen en een regeling voor onverzekerde schade op te zetten, onder meer omdat de betreffende bedrijven zwaar getroffen zijn door de lockdown.

Kosten verzekerde schade 1 miljoen
De aangerichte verzekerde schade schatte het Verbond eerder al in op ongeveer één miljoen euro, vooral inventaris en ramen moesten het ontgelden. Het daadwerkelijke totale schadebedrag ligt vele malen hoger omdat niet alle schade verzekerd is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overheidseigendommen. Naast materiële schade is de impact op het veiligheidsgevoel van de getroffene enorm.

Voor de schade die de verzekeraars aan hun klanten hebben vergoed, zijn het Verbond en het Openbaar Ministerie in overleg om te onderzoeken wat mogelijk is om deze schade op veroordeelde daders te kunnen verhalen.