Schatting schade tijdens oud en nieuw: 15-20 miljoen

De schade aan particuliere woningen en auto’s tijdens de jaarwisseling zal hoger uitvallen dan vorig jaar. Volgens de eerste berekeningen van het Verbond van Verzekeraars komt de particuliere schade uit op 15-20 miljoen, terwijl dat vorig jaar nog circa 10 miljoen was. Stichting Salvage, die namens brandverzekeraars eerste hulp bij brand biedt aan verzekerden, ontving rond de jaarwisseling een recordaantal meldingen van woningbranden.

De schatting is gebaseerd op de eerste claims die verzekeraars vanaf oudjaarsdag registreren en het incidentenoverzicht van Stichting Salvage. De schatting beperkt zich tot verzekerde schade die onder de dekking valt van particuliere opstal-, inboedel- en autoverzekeringen. Medische kosten en schadebedragen voor bedrijven en scholen/kinderdagverblijven zijn nog niet bekend. “Er waren deze jaarwisseling meer incidenten, zoals autobranden en woningbranden,” vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. ”De trend gaat dus de verkeerde kant op en dat baart ons zorgen.”

Vandalisme
Het hogere schadebedrag komt mede door het zachte weer. Op veel plekken in het land waren de omstandigheden om vuurwerk af te steken goed. “Het was droog en niet erg koud. De ervaring leert dat men dan langer buiten blijft om vuurwerk af te steken,” vertelt Weurding. Verzekeraars weten uit ervaring dat de meeste schade wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk en vandalisme. In de aanloop naar en rondom de jaarwisseling waren er enkele honderden autobranden. Weurding: “Dat Stichting Salvage nog nooit zoveel meldingen heeft ontvangen, toont aan dat er sprake was van een uitzonderlijke jaarwisseling.” Het Verbond betreurt het stijgende aantal incidenten jegens hulpverleners.

Scheveningen
De schadeomvang door de vonkregen in Scheveningen is nog niet bekend omdat verzekeraars nog geen totaalbeeld van alle schadeclaims hebben. Weurding: “Het gaat voornamelijk om veel kleine schades en enkele woningbranden”. Het Verbond adviseert gedupeerden om contact op te nemen met hun eigen verzekeraar. “Onze prioriteit is het helpen van de gedupeerden,” vertelt Weurding. “Het is niet uit te sluiten dat uiteindelijk de rekening bij verantwoordelijken terecht komt, maar daarvoor wachten we nader onderzoek af.”

Overzicht particuliere schadelast recente jaarwisselingen
2012/2013 12,9 miljoen euro
2013/2014 12,9 miljoen euro
2014/2015 12,5 miljoen euro
2015/2016 14,0 miljoen euro
2016/2017 19,0 miljoen euro
2017/2018 10,1 miljoen euro (nog voorlopig cijfer)2018/2019 15-20 miljoen euro (eerste prognose)