Slim idee moet aanrijdingen groot wild voorkomen

Wildrasters, hekken of een lagere maximumsnelheid. Provincies en natuurorganisaties doen van alles om het aantal aanrijdingen met wild te beperken. Toch vinden er jaarlijks zo’n 5.500 aanrijdingen met herten, reeën en wilde zwijnen plaats. Opletten geblazen dus, zeker nu de bronsttijd van edelherten aanbreekt. Natuurmonumenten zoekt ondertussen naar een slimme oplossing.

Het genoemde aantal is een schatting van het Verbond. “De schatting is afgeleid van het aantal claims dat verzekeraars de afgelopen jaren binnen hebben gekregen”, legt Marly de Blaeij, beleidsadviseur Motorrijtuigen bij het Verbond uit. Cijfers voor dit jaar zijn nog niet bekend. Meeste aanrijdingen vinden plaats in de bronsttijd, als mannetjes de vrouwtjes achterna zitten om te paren. Zij rennen daardoor zomaar de weg op. De schade door een aanrijding met groot wild wordt meestal vergoed. Voor mensen met een allrisk verzekering of WA beperkt casco in ieder geval, bij alleen een WA-verzekering niet. De Blaeij: “Wel geldt meestal een eigen risico.”

Natuur Innovatieprijs

Diverse partijen proberen iets te doen aan de aanrijdingen. Om schade te voorkomen, zowel menselijke als natuurschade. Natuurmonumenten heeft er dit jaar zelfs de zogeheten Natuur Innovatieprijs voor uitgeschreven. Woordvoerder Marlous van ’t Pad Bosch: “Gebeuren er op een bepaalde plek veel ongelukken waarbij mensen schade oplopen, dan kijken we hoe die terug te dringen, bijvoorbeeld met rasters, hekken, verlaging van de snelheid of afschot. Maar misschien zijn er inmiddels – met alle nieuwe technieken – wel slimmere oplossingen om de situatie veiliger te maken. Dat hebben we nu aan onze achterban gevraagd.” De Natuur Innovatieprijs volgt op een landelijke raadpleging over de omgang met wilde dieren in Nederland, die Natuurmonumenten eind vorig jaar hield.

Bestaande techniek slim inzetten

Als mogelijke innovatieve oplossing denkt Van ’t Pad Bosch aan apps of slimme inzet van het navigatiesysteem, waardoor automobilisten geattendeerd worden op aanwezigheid van de wilde dieren. “Maar hoe precies? Er is al veel bedacht, maar er zijn vast slimme koppen die ideeën hebben om het gedrag van mensen te beïnvloeden of bestaande techniek slim in te zetten. Niets is te gek.” Inmiddels zijn er ruim zestig inzendingen waaruit eind september vijf genomineerden worden gekozen en het midden oktober tegen elkaar opnemen. De winnaar krijgt de Natuur Innovatieprijs.