SnelZekerCheck

De SnelZekerCheck is bedoeld voor jongeren die recent het huis uit zijn gegaan en op zichzelf wonen. Bij een huurwoning of eigen huis komt veel kijken zoals het regelen van verzekeringen. Wat heb je echt nodig, wat is zelfs verplicht en hoe ga je om met risico’s? Ook als je al een tijdje op jezelf woont, is de SnelZekerCheck handig om snel inzicht te krijgen in je verzekeringen.

De tool bestaat uit een aantal vragen die je met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt. Heb je alle vragen doorlopen? Dan verschijnt er een resultatenpagina die per verzekering verwijst naar relevante informatie op de consumentenwebsite www.vanatotzekerheid.nl.

De SnelZekerCheck geeft alleen informatie en geen advies. Je kunt er niet direct een verzekering afsluiten. Wil je naar aanleiding van deze check een bepaalde verzekeringen afsluiten? Dan is het aan jou om je verder te oriënteren via een adviseur, verzekeraar of vergelijkingswebsite.

De SnelZekerCheck is ontstaan tijdens het Jongeren Innovatie Programma (het JIP) van het Verbond van Verzekeraars, de vereniging van Nederlandse verzekeraars. Tijdens het JIP worden young professionals uit de verzekeringsbranche uitgedaagd om innovatieve ideeën te bedenken.

Het doel van de SnelZekerCheck is niet om verzekeringen te verkopen, maar om jongeren bewust te maken van verzekeringen in het algemeen. Als je een bepaalde verzekering af wilt sluiten, kun je terecht bij een adviseur, verzekeraar of vergelijkingswebsite.

De SnelZekerCheck kan gedaan worden zonder dat er persoonlijke gegevens van je worden gevraagd. Er wordt ook geen informatie opgeslagen. Na het beantwoorden van alle vragen verschijnt er een resultatenpagina. Jouw antwoorden worden nergens opgeslagen en krijg je maar eenmalig te zien, tenzij jij dit overzicht zelf opslaat. Je kunt de SnelZekerCheck altijd opnieuw invullen.