Aanvraagformulier invullen

Juiste verzekering gevonden? Dan vraag je deze verzekering aan via een formulier. Dat bestaat vaak uit algemene vragen die voor iedere verzekering van toepassing zijn en specifieke vragen. Ook wil de verzekeraar er met de vragen achter komen of je extra risico’s loopt waarmee hij rekening moet houden.

Algemene vragen

Uiteraard vraagt de verzekeraar naar persoonsgegevens. Die heeft hij nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst, maar ook voor statische doelen, fraudebestrijding en volgens wettelijke bepalingen. En er zijn meer vragen die op bijna alle aanvraagformulieren voorkomen. Bijvoorbeeld of een andere verzekeringsmaatschappij je ooit heeft geweigerd of bepaalde voorwaarden aan jou heeft gesteld.

Ook vraagt hij vaak of je de laatste acht jaar in aanraking bent geweest met politie of justitie. Dat betekent niet per se dat je de verzekering niet af kunt sluiten. Maar het kan bijvoorbeeld wel gevolgen hebben als je bent veroordeeld voor rijden onder invloed en je een autoverzekering aanvraagt.

Specifieke vragen

Naast algemene vragen vraagt de verzekeraar dingen die specifiek zijn voor de soort verzekering:

  • Bij een schadeverzekering: of je vroeger weleens schade hebt gehad.
  • Bij een woonverzekering: over de bouwwijze en ligging van de woning, de dakbedekking en bijzondere bezittingen als juwelen of schilderijen.
  • Bij een autoverzekering: over het merk en de leeftijd van de auto en over de hoofdbestuurder.
  • Bij een levensverzekering: over je gezondheid.

Eerlijk en volledig invullen

Een verzekeraar gebruikt het aanvraagformulier om te beslissen of hij jou de verzekering onder normale voorwaarden en tegen standaardpremie kan aanbieden. Daarom moet je de vragen zo volledig mogelijk en eerlijk beantwoorden. Je bent daarvoor zelf verantwoordelijk. Snap je een vraag niet? Neem dan contact op met de verzekeraar. Als je het formulier niet juist of onvolledig invult, dan kan de verzekeraar de uitkering beperken of weigeren. Dat gebeurt overigens meestal alleen als je bewust dingen verzwijgt, bijvoorbeeld over je schade of gezondheid.