Acceptatie door verzekeraar

Bij de verlichte basis zorgverzekering moet een verzekeraar je bijna altijd als klant accepteren. Voor andere verzekeringen – ook aanvullende zorgverzekeringen – mag een verzekeraar je aanvraag afwijzen. Of alleen onder bepaalde voorwaarden accepteren. 

Hoe het werkt

Na ontvangst van je aanvraag, bekijkt de verzekeraar of hij je kan accepteren. Daarbij kijkt hij vooral naar het risico dat je loopt, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen. Als hij vragen stelt over jouw verzekeringsverleden (hoe vaak je iets hebt geclaimd bijvoorbeeld) of andere vragen die voor het inschatten van het risico belangrijk zijn dan moet je daar eerlijk antwoord op geven. De verzekeraar controleert of je de vragen op het aanvraagformulier naar waarheid hebt beantwoord. Dat kan hij bijvoorbeeld doen in de databank van Stichting CIS.

De beslissing van de verzekeraar

Meestal accepteert de verzekeraar je tegen de standaard gebruikte voorwaarden en premie. Hij stuurt je dan de polis toe. Soms verbindt de verzekeraar bijzondere voorwaarden aan de verzekering, bijvoorbeeld omdat jouw risico op schade hoger is ingeschat. Denk aan een huis met een rieten dak, dat brandgevaarlijker is. Of jouw medische situatie. Voorbeelden van aanpassingen op een polis:

  • De verzekeraar dekt bepaalde risico’s niet.
  • De voorwaarden zijn standaard, maar je betaalt meer premie.
  • Je krijgt de normale voorwaarden en betaalt standaard premie, maar je eigen risico is hoger.
  • Voor het recht op dekking moet je aan bepaalde eisen voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid

Weigeren van de aanvraag

Heel soms weigert de verzekeraar een aanvraag, bijvoorbeeld als je in het verleden erg veel schade hebt gehad, een keer geregistreerd bent wegens verzekeringsfraude of bent veroordeeld tot rijontzegging. Vaak kun je dan wel terecht bij een andere verzekeraar, omdat alle verzekeraars zelf kunnen bepalen wie ze als klant willen accepteren of niet. Sommige verzekeraars zijn simpelweg minder streng, en er zijn ook maatschappijen die gespecialiseerd zijn in het verzekeren van hogere risico’s. Bij schadeverzekeringen is dat bijvoorbeeld De Vereende. Verzekeraars hebben De Vereende samen opgericht om bijzondere risico’s te dekken, bijvoorbeeld schade aan bijzondere auto’s of de verzekering van een risicovol evenement.