Bewust zijn van verplichtingen

Het invullen en versturen van een aanvraagformulier is niet vrijblijvend. Zodra je het formulier hebt ondertekend en opgestuurd ben je een verplichting aangegaan. Met het versturen van het formulier heb je duidelijk gemaakt dat je:

  • de verzekering wilt afsluiten;
  • de algemene voorwaarden van de verzekeraar accepteert;
  • de voorwaarden van de verzekering accepteert.

Overeenkomst

Zodra de verzekeraar de aanvraag ook accepteert, heb je een overeenkomst gesloten. Als bewijs van de overeenkomst stuurt de verzekeraar een polis. Daar zitten ook de voorwaarden bij. Wil je eerder weten wat er in die voorwaarden staat, dan kun je ze op de website van de verzekeraar vinden. Ook kun je de verzekeraar vragen de voorwaarden op te sturen. 

Bedenktijd

Voor veel verzekeringen die consumenten afsluiten geldt een bedenktijd. Dat betekent dat je na ontvangst van de polis gedurende een bepaalde tijd nog kunt afzien van de verzekering. Bijvoorbeeld omdat je toch niet tevreden bent over de polisvoorwaarden. Hoe lang die bedenktijd is, hangt af van de soort verzekering:

Schadeverzekering: de termijn is veertien dagen. Die termijn gaat in zodra je de polis hebt ontvangen. Bedenk je je binnen die termijn, dan heeft de polis nooit bestaan en hoef je geen premie te betalen. 

Levensverzekering: de bedenktijd is dertig dagen na ontvangst van de polis. Zeg je binnen die termijn op, dan betaalt de verzekeraar de premie terug. Als er sprake is van beleggingen, dan brengt de verzekeraar aan- en verkoopkosten in mindering. Ook verrekent hij eventuele koersverschillen. 

De bedenktijd geldt alleen voor verzekeringen met een looptijd van minstens een maand, die online of via verkoop aan huis zijn afgesloten. Het geldt dus niet voor een reisverzekering die je hebt afgesloten voor je vakantie van twee weken of om de aanschaf van een verzekering na aankoop van een product in een winkel.