Omgaan met privacy

Verzekeraars (die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars in ieder geval) hebben de privacy goed geregeld. Zij werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De regels uit deze wet hebben ze uitgewerkt in een gedragscode.

Persoonsgegevens zijn vaak algemene gegevens, zoals je naam, adres en telefoonnummer. Soms hebben verzekeraars meer gegevens nodig, bijvoorbeeld de waarde van je huis of auto. En ze kunnen je weleens vragen of je met politie in aanraking bent geweest of hoe vaak je ziek bent geweest.

Plicht van verzekeraars

Verzekeraars moeten je vooraf informeren over hoe zij met jouw gegevens omgaan en waarvoor ze de gegevens gebruiken. Dat doen ze meestal via hun website. In een privacystatement bijvoorbeeld. Ook staat het vaak op de formulieren die ze gebruiken of brieven die ze sturen. Ze mogen je gegevens maar een bepaalde periode bewaren en moeten die bekend maken. Gegevens over je gezondheid komen alleen in handen van medisch adviseurs die dezelfde geheimhoudingsplicht hebben als een arts.

Jouw rechten

De rechten van verzekerden, als het gaat om gebruik van persoonsgegevens, staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo heb je het recht om je gegevens in te zien en om fouten in de registratie te herstellen. Verder kun je bezwaar maken als je niet wilt dat bepaalde gegevens worden gebruikt, of als je geen ongevraagde reclame wilt. Je kunt meer lezen over je rechten op de site van Autoriteit Persoonsgegevens.