De prijs

Uiteraard kijk je ook naar de prijs van de verzekering: de premie. Dit is een bedrag dat je meestal per maand betaalt. De verzekeraar gebruikt dat geld om uit te keren bij schade, maar ook om andere kosten te betalen. 

Bij alle verzekeringen gebruikt de verzekeraar de premie om administratiekosten te betalen, informatie te geven aan klanten en om de verzekering te bedenken en te verkopen. Daarnaast zijn er per verzekering ook nog andere kosten:

Schadeverzekeringen: kosten voor voorlichting om schade te voorkomen, regelen van de schade, onderzoek door experts of artsen, bereddingskosten om erger te voorkomen, opruimingskosten, saneringskosten, contra-expertise, bijdrage aan Waarborgfonds Motorverkeer, juridische bijstand.

Levensverzekeringen: aan- en verkoopkosten voor beleggingen, beheerkosten.

Poliskosten en advies

Verzekeraars brengen vaak eenmalig poliskosten in rekening. Dat zijn kosten voor het opmaken of wijzigen van de polis. Wil je advies van een adviseur? Dan brengen zij vaak ook kosten in rekening. Die kosten zijn dus niet verwerkt in de prijs van je verzekering. Dat mag niet meer sinds 1 januari 2013. Toen is het zogeheten ‘provisieverbod’ ingevoerd. Je betaalt dat dus rechtstreeks aan je adviseur. Het gaat dan over advieskosten voor ingewikkelde producten, bijvoorbeeld:

  • levensverzekeringen;
  • pensioen;
  • overlijdensrisicoverzekeringen;
  • bankspaarproducten.

Assurantiebelasting

Als je een verzekering afsluit, moet je assurantiebelasting betalen over de premie en mogelijke andere kosten. Die hoef je niet zelf aan te geven bij de Belastingdienst. De verzekeraar maakt het bedrag over aan de Belastingdienst en berekent de kosten aan jou door. Sinds 1 januari 2013 is de assurantiebelasting 21 procent. Je betaalt onder meer assurantiebelasting voor de volgende verzekeringen:

  • autoverzekering;
  • opstalverzekering;
  • inboedelverzekering;
  • rechtsbijstandverzekering.

Meer dan premie

Natuurlijk zijn de kosten belangrijk. Maar minstens zo belangrijk zijn de polisvoorwaarden. Je hebt minder aan een goedkope verzekering die bijna niets vergoedt, en meer aan een iets duurdere verzekering die (bijna) alle schade vergoedt. Onderzoek dus altijd welke verzekering het beste bij jou past.