Oneens met verzekeraar

Het kan natuurlijk gebeuren dat je het oneens bent met de verzekeraar over de afhandeling van de schade. Je vindt bijvoorbeeld dat hij je claim onterecht afwijst. Of dat je een te lage vergoeding krijgt. 

Ben je het niet eens met je verzekeraar, bespreek dat dan eerst samen. Kom je er samen niet uit, dan kun je formeel een klacht indienen. Op de website van de verzekeraar staat hoe dat moet. Als je er dan nog niet uitkomt, kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (Kifid). Het Kifid kan tussen jullie bemiddelen. 

Let op: Kifid helpt alleen als je eerst je klacht bij de verzekeraar hebt ingediend. Binnen drie maanden nadat je klacht daar niet goed is behandeld, kun je bij het Kifid terecht.