Oneens met verzekeraar

Het kan natuurlijk gebeuren dat je het oneens bent met de verzekeraar over de afhandeling van de schade. Je vindt bijvoorbeeld dat hij je claim onterecht afwijst. Of dat je een te lage vergoeding krijgt. 

Ben je het niet eens met je verzekeraar, bespreek dat dan eerst samen. Kom je er samen niet uit, dan kun je formeel een klacht indienen. Op de website van de verzekeraar staat hoe dat moet. Als je er dan nog niet uitkomt, kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (Kifid). Het Kifid is een onafhankelijke organisatie, waar je terecht kunt met klachten tussen jou en je verzekeraar. Een klacht wordt bij het Kifid als volgt behandeld:

  • Eerst gaat het Kifid na of zij je klacht kan behandelen. Als Kifid aan de slag gaan met jouw klacht, belt de jurist die jouw zaak behandelt (de behandelaar). Hij kan vragen stellen of vertellen dat er aanvullende stukken nodig zijn. Natuurlijk kun je zelf ook vragen stellen.
  • Daarna gaat het Kifid beoordelen of zij kan helpen door te bemiddelen tussen jou en je financiële dienstverlener. Soms lukt het om schriftelijk of telefonisch tot een oplossing te komen waar jij en je verzekeraar achter staan. Lukt dat, dan is daarmee de klacht opgelost en afgehandeld.
  • Niet altijd slaagt een bemiddelingspoging. Dan zal de Geschillencommissie van het Kifid tot een uitspraak komen. Die uitspraak komt meestal in de vorm van een bindend advies. ‘Bindend’ wil zeggen dat de verzekeraar en jij verplicht zijn om zich aan de uitspraak te houden.
  • Als je het niet eens bent met het bindend advies van de Geschillencommissie kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van het Kifid, mits voldaan is aan de voorwaarden uit het reglement dat van toepassing is. Je kunt ook naar de rechter stappen. De rechter bekijkt dan of het bindend advies van het Kifid op een juiste manier tot stand is gekomen en of het voldoende is onderbouwd.

 

Een uitgebreide uitleg van de stappen van de klachtenprocedure kun je vinden op de site van het Kifid.

 

Let op: Het Kifid helpt alleen als je eerst je klacht bij de verzekeraar hebt ingediend. Binnen drie maanden nadat je klacht daar niet goed is behandeld, kun je bij het Kifid terecht.