Schade bepalen

Als je een claim indient, bepaalt de verzekeraar hoeveel je vergoed krijgt. De vraag die daaraan voorafgaat, is of je wel recht hebt op een vergoeding. Dat staat in de polisvoorwaarden. Meestal keert de verzekeraar niet uit als:

  • je opzettelijk schade veroorzaakt hebt of je bewust roekeloos hebt gedragen;
  • je niet eerlijk hebt verteld hoe een schade is ontstaan of als je fraude pleegt;
  • je de schade toebrengt tijdens het plegen van een misdrijf;
  • je onder invloed bent van alcohol of drugs en schade krijgt met je motorvoertuig of boot;
  • er sprake is van schade van slijtage door abnormaal gebruik.

Uitsluitingen die iedere verzekeraar heeft zijn er voor molest (bijvoorbeeld oorlog, opstand) en natuurrampen. Let ook op de andere uitsluitingen die in de polisvoorwaarden staan beschreven.

Schade vaststellen

De verzekeraar bepaalt samen met jou hoe hoog de schade is. Soms schakelt een verzekeraar een schade-expert in. In sommige gevallen mag jij dan ook een eigen schade-expert aanwijzen. Komen die twee er niet uit? Dan benoemen zij een derde deskundige. Die heeft dan het laatste woord. De verzekeraar vergoedt meestal ook de kosten voor die experts.

Nader onderzoek

Soms twijfelt de verzekeraar over een ingediende claim: het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, je hebt je misschien vergist bij het indienen of er is mogelijk sprake van fraude. De verzekeraar wil dan meer informatie voordat hij of zij besluit of en hoeveel je vergoed krijgt. Hij doet dan nader onderzoek; bijvoorbeeld naar hoe de schade is ontstaan of dat de ingediende rekening wel klopt.

Van dit onderzoeksproces hebben we een infographic gemaakt.

infographic nader onderzoek verzekeringsclaim

Nieuwwaarde en dagwaarde

Bij een schadeverzekering krijg je de nieuwwaarde of de dagwaarde van het beschadigde voorwerp vergoed. De nieuwwaarde is de waarde van het artikel als je het nieuw zou moeten kopen. De dagwaarde is de waarde van het voorwerp vlak voordat het schade opliep. De dagwaarde is dus lager omdat het voorwerp bijvoorbeeld iets versleten is. Lees meer over nieuwwaarde of dagwaarde.

Klopt de waarde nog?

Controleer regelmatig of de waarde die je in de polis hebt afgesproken nog klopt. Is het bedrag inmiddels te laag – omdat je bijvoorbeeld nieuwe meubels hebt gekocht – dan kun je onderverzekerd zijn. Als er dan schade is, krijg je waarschijnlijk maar een deel van die schade vergoed. Neem bij twijfel contact op met je verzekeraar. Bij inkomens- en levensverzekeringen speelt de verzekerde som een belangrijke rol. De uitkering is namelijk nooit hoger dan de verzekerde som. Controleer die dus ook regelmatig.