Stichting ZWiC: 1,2 miljoen uitgekeerd aan getroffen zorgverleners

De Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) heeft de afgelopen maanden in totaal 1,2 miljoen euro uitgekeerd aan (familie van) 36 zorgverleners die, als gevolg van hun werk in de frontlinie, zelf zijn getroffen. Het gaat om dertig zorgverleners die op de IC terecht zijn gekomen en zes die zijn overleden.

In de afgelopen maanden is het aantal aanvragen van (familie van) getroffen zorgverleners voor een eenmalige financiële uitkering gestaag op gang gekomen. In totaal heeft de stichting tot nu toe 49 aanvragen van (familie van) zorgverleners ontvangen, waarvan er nu dus 36 zijn afgehandeld en uitgekeerd. De aanvragen zijn afkomstig uit heel het land, maar de meeste komen uit Zuid-Holland (12), Brabant (12) en Gelderland (7). Onder de aanvragers bevinden zich zorgverleners uit diverse beroepsgroepen, waaronder vooral verzorgenden en verpleegkundigen. De stichting verwacht dat de aanvragen de komende periode binnen blijven komen en daarom blijven de initiatiefnemers, samen met hun partners, inzetten op het zo breed mogelijk bekend maken van het fonds.

Snel en zorgvuldig proces
De stichting spant zich in om elke aanvraag binnen een termijn van zes weken te behandelen en bij toekenning, uit te keren. Rob Kok, voorzitter van de beoordelingscommissie van Stichting ZWiC: “Júist gezien de ingrijpende periode kort na een IC-opname of zelfs overlijden, is het van groot belang om snel duidelijkheid te bieden en financiële zorgen zoveel mogelijk te voorkomen. Met hulp van diverse medische experts en partners hebben we hiervoor een robuust en helder proces ingericht. Met als resultaat dat we steeds snel, maar zorgvuldig kunnen overgaan tot uitkering van de eenmalige aanvullende financiële bijdragen.”

Financiële zorgen voorkomen
Stichting ZWiC heeft als doel (familie van) zorgverleners, zoals verpleegkundigen, operatieassistenten en verzorgenden in verpleeghuizen, die door hun werk in de frontlinie van de coronazorg, zélf geïnfecteerd raken en op de IC terechtkomen of zelfs overlijden, financieel te steunen. In geval van IC-opname komen zij in aanmerking voor een eenmalige aanvullende financiële bijdrage van € 30.000 en in geval van overlijden ontvangen de nabestaanden eenmalig € 50.000. Initiatiefnemers Marijn Houwert (traumachirurg) en Sander Muijs (orthopedisch chirurg) willen met de eenmalige financiële steun voorkomen dat (nabestaanden van) deze zorgverleners met financiële problemen worden geconfronteerd. “Dat geldt zeker voor de groep zorgverleners die geen buffers, werkgeversvangnet of verzekering heeft.”

Support tot nu toe
Sinds de start in begin april heeft de stichting steun in praktische en/of financiële zin ontvangen van veel individuele donateurs en partijen, waaronder de verzekeraars in Nederland en het collectief voor zorgverleners VvAA. Het ministerie van VWS heeft toegezegd de donaties te verdubbelen met een bedrag van maximaal tien miljoen euro. Met de huidige ruim € 4,1 miljoen ontvangen en toegezegde donaties betekent dit dat er ruim € 8 miljoen beschikbaar is. Kijk voor meer informatie op www.geefvoorzorgverleners.nl.