Tien tips om veilig om te gaan met lithium-ionbatterijen en -accu’s

Lithium-ionbatterijen vormen de energiebron in veel verschillende elektrische apparaten in de industrie, huishoudens en op de weg. Ze zitten in elektrische fietsen, scooters, smartphones en tablets. De batterijen zijn met andere woorden niet meer weg te denken uit de maatschappij. Maar de batterijen brengen ook risico’s en brandgevaar met zich mee als ze verkeerd gebruikt worden. In dit type batterij zit in verhouding veel meer energie dan in een standaard penlite batterij. Met deze tien tips ga je veilig om met lithium-ionbatterijen en -accu’s.

1. Lees de handleiding

Lees en volg de bijgeleverde handleiding van de fabrikant over specifieke tips voor de accu. Daarin staat duidelijk beschreven hoe en waar de batterij opgeladen kan en mag worden.

2. Gebruik alleen geleverde of geadviseerde lader en accupakket

Imitatie-opladers kunnen de accu beschadigen, ook al hebben deze soms dezelfde specificaties. Een lader- en accupakket zijn van fabriekswege op elkaar afgestemd.

3. Voorkom blootstelling van de accu en lader aan hoge of extreem lage temperaturen

Lithiumaccu’s zijn gevoelig voor extreem hoge en lage temperaturen. Zeker bij extreem hoge temperaturen kunnen de accu’s nog warmer worden en daardoor doorbranden of zelfs ontploffen. Denk aan een mobiele telefoon in de zon op een dashboard.

4. Laad tenminste eens in de drie maanden op

Ook lithiumbatterijen lopen langzaam leeg en kunnen bij lage spanning beschadigen.

5. Is de accu gevallen, beschadigd of vervormd? Leg deze buiten en lever zo snel mogelijk in

Gevallen, beschadigde of vervormde accu’s kunnen doorbranden of zelfs ontploffen.

6. Laat de accu altijd door een deskundige onderhouden

Laat niet door een willekeurig iemand aan de accu sleutelen of repareren, daar is dit type accu te gevoelig voor.

7. Leg de accu op een stabiele onbrandbare plek tijdens het opladen

Tijdens het opladen wordt de accu warm en kan daardoor op een brandbare ondergrond spontaan tot brand leiden.

8. Laad de accu bij voorkeur overdag op

Gaat er iets mis tijdens het opladen? Dan is dit overdag gelijk zicht- en ruikbaar en kan je actie ondernemen.

9. Haal de accu van de lader als deze vol is

10. Gebruik rookmelders in de ruimte waar accu’s opgeladen worden

Is de accu vervormd, komen er giftige gassen vrij of staat hij in brand?
Verlaat de ruimte en bel 112!