Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is de vereniging van verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Bijna alle verzekeraars zijn bij het Verbond aangesloten.

Het Verbond is namens die verzekeraars gesprekspartner voor de politiek, media en andere relevante partijen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het verbeteren van communicatie met klanten, het verzekeren van zelfstandigen, de ontwikkelingen op de woningmarkt, verkeersveiligheid of ons pensioenstelsel.