Polissen van overledenen

Je wilt uitzoeken of er een levensverzekeringpolis (dit zijn ook uitvaartverzekeringen) liep op het leven van een overledene. Lees voordat je een aanvraag doet de spelregels door:

1. Je kunt alleen informatie opvragen na het overlijden van de desbetreffende persoon.

2. Je kunt alleen informatie opvragen als:
– je kind, echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner van de overledene bent;
– je erfgenaam van de overledene bent;
– je degene bent die het nalatenschap moet afhandelen (executeur testamentair, notaris).

Gemeenten die op grond van artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging een uitvaart van een overledene verzorgen, kunnen ook een aanvraag indienen. Meer weten? Neem dan contact op met  het Verbond van Verzekeraars.

3. Als je informatie opvraagt, moet je een aantal documenten meesturen:
Als je als aanvrager kind van de overledene bent:
– een kopie van de akte van overlijden;
– een kopie van een document waaruit blijkt dat je een kind van de overledene bent. Dit kan een geboorteakte zijn, een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (voorheen Gemeentelijke Basisadministratie), een inschrijving in trouwboekje, vermelding in verklaring van erfrecht of een vermelding in het testament.

Als je als aanvrager echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner van de overledene bent:
– een kopie van de akte van overlijden;
– een kopie van een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen met vermelding van de burgerlijke staat. Zo kunnen wij zien met wie de overledene was getrouwd of heeft samengewoond.

Als je als aanvrager erfgenaam van de overledene bent (maar geen partner of kind), of belast bent met de afhandeling van de nalatenschap (executeur testamentair, notaris):
– een kopie van de akte van overlijden;
– een kopie van de verklaring van erfrecht zodat wij kunnen vaststellen wie de erfgenamen zijn.

4. Op basis van de aangeleverde informatie zoeken verzekeraars in hun eigen administratie naar verzekeringen op het leven van de overledene. Zij melden het Verbond of zij polissen hebben waarop de gezochte persoon verzekerde is. Als een verzekering al is afgekocht maar nog wel in de administratie staat, melden zij dat ook aan het Verbond.

5. Het Verbond meldt vervolgens aan jou, de aanvrager, bij welke maatschappijen een polis op het leven van de overledene gevonden is.

6. Jij benadert vervolgens zelf deze verzekeraar(s).

7. Jij ontvangt de benodigde informatie van de verzekeraar(s). Daarbij volgen de verzekeraars de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat zij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

8. De procedure is gratis en duurt in totaal twee à drie maanden.

Heb je na het lezen van deze spelregels nog vragen, neem dan een kijkje bij de Veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Een aanvraag indienen

De spelregels gelezen en kom je in aanmerking? Dan kun je een aanvraag doen, per post of digitaal. Vul het aanvraagformulier volledig in en vergeet niet alle bijlagen mee te sturen.