Veelgestelde vragen polis zoek

Hoe onderzoeken jullie of er een levensverzekering of uitvaartverzekering is?

Er is geen centraal systeem waarin te zien is of mensen verzekerd zijn en bij welke verzekeraar. Wanneer je een aanvraag indient bij het Verbond sturen we die aanvraag door naar alle levensverzekeraars die lid zijn van het Verbond. Zij zoeken in hun bestanden naar eventuele polissen.

Wat als ik wel een maatschappijnaam heb, maar geen polisnummer?

Neem in dat geval contact op met de betreffende verzekeringsmaatschappij. Als die niet meer bestaat, kun je contact opnemen met de Informatiedesk van De Nederlandsche Bank (onderaan de pagina).

Waarom moet ik officiële documenten meesturen? Wat doen jullie daarmee?

Het Verbond wil voorkomen dat mensen informatie ontvangen waar ze geen recht op hebben. Daarom is het bijvoorbeeld nodig documenten aan te leveren waaruit blijkt dat jij erfgenaam bent van de overledene. Of dat je recht hebt om dit namens de erfgenaam te doen. Het Verbond vraagt documenten op waaruit dit blijkt. Alleen dan kunnen we nagaan of er een levensverzekering is van de opgegeven persoon.

Ik wil opsporing doen naar polissen van een overledene, maar heb geen verklaring van erfrecht. Wat nu?

In veel gevallen kun je dan toch een aanvraag indienen. Het Verbond heeft alleen een verklaring van erfrecht nodig als je wel erfgenaam bent van de overledene, maar geen partner of kind.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Als je een klacht hebt over deze service van het Verbond, dan kan je deze per e-mail sturen aan info@verzekeraars.nl of per post aan:

Verbond van Verzekeraars

t.a.v. Zoekservice polissen

Postbus 93450

2509 AL  Den Haag