Verzekeraars sluiten aan op coulanceregeling voor beroepsvervoer en binnenvaart

Door de coronacrisis kunnen sommige bewijzen, certificaten en vergunningen voor beroepsvervoer (code 95) en binnenvaart niet op tijd verlengd worden. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom een coulanceregeling opgesteld waar verzekeraars aan deelnemen.

Dit betekent dat beroepschauffeurs en de binnenvaartschippers gewoon verzekerd blijven, ook als de bewijzen, certificaten en vergunningen verlopen zijn. Het Verbond benadrukt dat het verlopen van deze documenten wel een direct gevolg moet zijn van de coronacrisis.

Kamerbrief
Meer informatie over de coulanceregeling is te vinden in de Kamerbrief van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.