Verzekerennakanker.nl

Het Verbond en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben de website Verzekerennakanker.nl gelanceerd. Op deze website is alle informatie te vinden over de schone lei-regeling die begin dit jaar is ingegaan.

De schone lei-regeling bepaalt dat ex-kankerpatiënten bij het afsluiten van een overlijdensrisico- of een uitvaartverzekering niet altijd hoeven te melden dat ze kanker hebben gehad. Op de website www.verzekerennakanker is onder meer een tool opgenomen waarmee ex-kankerpatiënten kunnen achterhalen of zij hun verleden wel of niet moeten melden.

Tien jaar
Volgens de regeling hoeven kandidaat-verzekerden tien jaar na het bereiken van ‘volledige remissie’ niet meer te melden dat zij kanker hebben gehad. Als de diagnose is gesteld voordat de kandidaat-verzekerde 21 jaar werd, geldt een termijn van vijf jaar. Daarnaast gelden, op basis van afspraken tussen de NFK en het Verbond, kortere termijnen voor een aantal specifieke kankersoorten.

Gezondheidsverklaring
Het belangrijkste middel om te bepalen of kanker moet worden gemeld, is en blijft de gezondheidsverklaring van de verzekeraar. Deze is gebaseerd op de model-gezondheidsverklaring en de Toelichting, die vorig jaar nog is aangepast. Verzekeraars voldoen met dit model al aan de regeling, maar hebben er onder meer samen met de NFK voor gekozen, om aanvullende voorlichting te bieden aan ex-kankerpatiënten.
De website is eerder deze week gelanceerd.