Aansprakelijkheid van zelfstandigen / zzp’ers

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden. Soms is dat niet zo erg, maar het kán ook grote financiële gevolgen hebben. Bijvoorbeeld wanneer iemand gewond raakt of iets kapot gaat. Ben je als zzp’er aansprakelijk voor die schade, dan moet je die vergoeden. Bij een heel grote schade kan dat het voortbestaan van je bedrijf in gevaar brengen.

Je kunt daarom een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb) afsluiten. In de polis staat wat wel en wat niet verzekerd is. Daarnaast heb je de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bav). Deze verzekering dekt de financiële schade die je als dienstverlener veroorzaakt als je een opdracht niet goed uitvoert, of als je verkeerd advies geeft.

Hoe werkt de avb?

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt dekking voor:

  • schade aan personen: iemand anders dan jijzelf raakt gewond, of zijn gezondheid wordt aangetast door een fout die je als ondernemer hebt gemaakt. Ook de gevolgschade die de ander daardoor lijdt, is gedekt. Denk aan ziektekosten, gemist inkomen, kosten van vervangend personeel of smartengeld.
  • schade aan zaken van een ander: je bent aansprakelijk omdat door jou zaken beschadigd zijn of zelfs vernietigd, vermist of verontreinigd. Ook de gevolgschade die de ander daardoor lijdt, is gedekt. Denk aan het huren van een vervangende auto of bedrijfsruimte.

Hoe werkt de bav?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor financiële schade: als dienstverlener kan het voorkomen dat je een verkeerd advies geeft, waardoor de opdrachtgever financiële schade lijdt.

Het kan ook zijn dat je diensten verricht en er niet door jouw fout schade ontstaat, maar de opdrachtgever alleen financiële schade lijdt. Stel: je maakt software en door een fout in het programma kloppen de offertes die je opdrachtgever aan zijn klanten stuurt, niet. Daardoor moet hij onder de kostprijs leveren en dat betekent een financiële strop voor hem. Hij wil dat jij zijn financiële schade vergoedt. In dat geval verleent de avb geen dekking (je opdrachtgever is immers niet gewond geraakt en er zijn ook geen zaken beschadigd. Er is alleen sprake van ‘zuivere vermogensschade’). De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bav) kan dan wel uitkomst bieden. Vooral ondernemers die werkzaam zijn in de zakelijke dienstverlening sluiten deze verzekering af.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Heb je een bv en niet een eenmanszaak? Dan loop je als ‘bestuurder van het vennootschap’ het risico aansprakelijk gesteld te worden wanneer iemand door onbehoorlijk bestuur van jou schade lijdt. Voor deze aansprakelijkheid bestaat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Een juridisch conflict… wat nu?

De kans bestaat dat je als ondernemer in een juridisch conflict terecht komt. Je kunt niet altijd direct zelf beoordelen of er terecht of onterecht een schadevergoeding van je geëist wordt. Je aansprakelijkheidsverzekering dekt ook de kosten van verweer, als de verzekeraar dat voor jou uitvoert of laat uitvoeren. Het kan zo zijn dat de verzekeraar een advocaat moet inschakelen of dat proceskosten moeten worden vergoed.

 

Is een rechtsbijstandverzekering iets voor mij?

Als ondernemer kun je zelf ook schade lijden door toedoen van een ander. Denk aan een conflict met de verhuurder van een door jou gehuurde bedrijfsruimte. Of met de toeleverancier van aan jou geleverde goederen of diensten. Misschien komt het voor dat je dan juridisch advies wil inwinnen. Dat kan bij een juridisch adviseur, maar het is ook mogelijk hier een rechtsbijstandverzekering voor af te sluiten. De kosten kunnen namelijk flink oplopen…

Word je aansprakelijk gesteld voor een voorval dat niet onder de dekking van een verzekering valt? Dan kun je zelf proberen verweer te voeren of daarvoor een juridisch adviseur in de arm nemen. Als je een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven hebt, kun je dus de verzekeraar inschakelen. Sommige verzekeraars hebben zelfs een specifieke rechtsbijstandverzekering voor zzp’ers.

De premies van rechtsbijstandverzekeringen hoeven niet hoog te zijn. Je kunt kiezen uit verschillende varianten. Mogelijk is de basisdekking voor jou al voldoende. Daarnaast kun je kiezen uit verschillende modules. Of dat nodig is, hangt af van je bedrijfsvoering en van de producten of diensten die je levert. Een verzekeringsadviseur of verzekeraar kan meer informatie verstrekken.

Veelgestelde vragen