Veelgestelde vragen – Aansprakelijkheid

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@verzekerenvoorzelfstandigen.nl. Wij komen dan zo snel mogelijk bij je terug.

Ik heb al een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Is dat niet genoeg?

De risico’s die je als ondernemer loopt, hebben een ander karakter dan de risico’s van – bijvoorbeeld – een gezin. Daarom is de schade die je als ondernemer toebrengt niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Vergoedt de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb) ook de schade die ik als particulier veroorzaak?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt meestal niet de risico’s die je als particulier loopt. Daar is een aparte verzekering voor: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (avp).

Ben ik verplicht een avb af te sluiten?

Er is geen wettelijke verplichting om zo’n verzekering af te sluiten. Die verplichting is er wel bij het gebruik van motorrijtuigen, of als je als (beroeps)jager tijdens de jacht een vuurwapen gebruikt. Soms willen opdrachtgevers alleen zaken met je doen als je een avb hebt afgesloten. Zij hebben dan meer zekerheid dat eventuele schade bij de uitvoering van je werk vergoed wordt.

Kan de bank mij bij kredietverstrekking verplichten een avb af te sluiten?

Dat hangt af van de overeenkomst die je met de bank sluit. Soms wil een bank extra zekerheid dat je het krediet terug kan betalen. Een avb beschermt je vermogen in het geval je aansprakelijk bent voor de schade van een ander.

Hoe hoog is de premie, en is die fiscaal aftrekbaar?

De premie is inderdaad aftrekbaar, want dit wordt gerekend tot de bedrijfskosten. Je belastbare winst vermindert daardoor. De hoogte van de premie verschilt per aanbieder en is afhankelijk van de werkzaamheden die je bedrijf uitvoert. Spelen de werkzaamheden zich af op een bouwplaats? Dan zal de premie hoger zijn dan voor iemand die thuis achter de computer werkt. Als grove richtlijn kan je aanhouden dat de premie voor een zzp’er tussen de 100 en 300 euro per jaar ligt.

De aard van mijn werkzaamheden verandert: moet ik dat melden?

De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van de werkzaamheden van je bedrijf. Bij het vaststellen van de premie houdt de verzekeraar rekening met de risico’s van deze werkzaamheden. Als de aard van die werkzaamheden verandert, kan er sprake zijn van een verandering van de risico’s. Meld dit altijd aan je verzekeringsadviseur of verzekeraar. Je wil natuurlijk wel goed verzekerd zijn en niet het risico lopen dat een bepaalde schade niet gedekt wordt.

Wij hebben een VoF. Moeten beide vennoten dan een avb afsluiten?

Voor de gezamenlijke activiteiten volstaat één verzekering.

Vergoedt de avb ook schade die ontstaat door verontreiniging?

Aansprakelijkheid voor schade in verband met verontreiniging door geleverde producten is meestal verzekerd. Dat geldt meestal niet voor verontreiniging van bodem en water door andere oorzaken. Werk je met stoffen die bodem, water of lucht kunnen verontreinigen? Dan is het wellicht verstandig een milieuschadeverzekering af te sluiten. Je verzekeringsadviseur of verzekeraar kan je hier meer over vertellen.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid als ik samen met andere zzp’ers aan een opdracht werk?

Voor specifieke opdrachten samen met andere zzp’ers is het verstandig een avb af te sluiten. Huur je een zzp’er in doe onder jouw leiding en toezicht werkt? Dan kan jij aansprakelijk zijn voor de eventuele schade die deze zzp’er veroorzaakt. Als hij schade oploopt tijdens zijn werkzaamheden, kun jij ook aansprakelijk worden gesteld.

Kortom: aardig wat risico’s. Wordt die schade vergoed door de avb? In het eerste geval: de ingehuurde zzp’er is formeel geen ondergeschikte. De Hoge Raad heeft echter beslist dat er situaties kunnen zijn waarin je als ondernemer toch aansprakelijk bent voor de schade die een door jou ingehuurde zzp’er oploopt bij de uitvoering van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld als hij/zij voor de zorg van zijn veiligheid mede afhankelijk was van jou, als zijn/haar werkverschaffer. Als de zzp’er dan door een onveilige werksituatie schade oploopt, is dit verzekerd onder jouw avb. Ben je zzp’er of huur je een andere zzp’er in? Check dan met je verzekeringsadviseur of verzekeraar of jouw avb voldoende dekking biedt.

Biedt deze verzekering ook dekking voor mijn activiteiten in het buitenland?

In de polis is het zogenaamde ‘dekkingsgebied’ te vinden. Is je bedrijf in Nederland gevestigd? Dan is de verzekering meestal ook van kracht voor de werkzaamheden die je elders in Europa verricht. Sommige polissen bieden dekking voor de hele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada. Als het dekkingsgebied voor jou van belang is, informeer dan bij je verzekeringsadviseur of verzekeraar hoe dit in jouw polis is opgenomen.